Caută în acest site

Prima pagină
Baroul Buzău
Noutăți 21 martie 2016
22 martie 2016

(Faceți click pe titlurile cu roșu închis pentru a vedea documentele respective în format PDF)

1. Proiectul Raportului de activitate al Consiliului U.N.B.R. (între Congresul avocaților 2015 și Congresul avocaților 2016) cu următoarele Anexe:

 • Anexa nr. 1 - Buletinele informative ale Consiliului U.N.B.R. și ale Comisiei Permanente a U.N.B.R.
 • Anexa nr. 2 - Propuneri de modificare a O.U.G. nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru
 • Anexa nr. 3 - Raport de activitate al Departamentului de Coordonare a Asistenței Judiciare al U.N.B.R.
 • Anexa nr. 4 - Minuta Consfătuirii de lucru a Departamentului de Coordonare al Asistenței Judiciare al U.N.B.R., 11-12 martie 2016
 • Anexa nr. 5 - Litigiile în care Uniunea Națională a Barourilor din România are calitate procesuală
 • Anexa nr. 6 - Decizia nr. 56 din 27 martie 2013 prin care se aprobă organigrama Uniunii Naționale a Barourilor din România începând cu anul 2013, cuprinsă în anexa la decizie.
 • Anexa nr. 7 - Decizia nr. 2 din 03.07.2015 a Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România privind coordonarea activităților de conducere executivă curentă realizate de Comisia Permanentă
 • Anexa nr. 8 – Informații relative la conlucrarea dintre membrii Comisiei Permanente și decanii Barourilor
 • Anexa nr. 9 - Extras din rapoartele de activitate ale barourilor prezentate în adunările generale în vederea realizării unor schimburi de experiență cu celelalte barouri
 • Anexa nr. 10 - Informații statistice comunicate de barouri la solicitarea U.N.B.R.
 • Anexa nr. 11 - Informări destinate corpului profesional, transmise prin newsletter în perioada mai 2015 - februarie 2016
 • Anexa nr. 12 - Raport de fundamentare a continuării proiectului privind aplicarea Avizului 16(2013) al CCJE: “O Europă a dreptului și a justiției”
 • Anexa nr. 13 - Decizia nr. 15 din 21 septembrie 2015 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, Completul competent să judece Recursul în Interesul Legii privind fapta unei persoane care exercită activități specifice profesiei de avocat în cadrul unor entități care nu fac parte din formele de organizare profesională recunoscute de Legea nr. 51/1995
 • Anexa nr. 14 - Propunere de structură pentru „Regulamentul procedurii disciplinare în profesia de avocat”
 • Anexa nr. 15 - Corespondența purtată de U.N.B.R. cu Ministerul Justiției privind asigurarea efectivității dreptului legal de folosință al barourilor asupra spațiilor din incinta instanțelor
 • Anexa nr. 16 - Raport de activitate al Departamentului de pregătire profesională inițială din cadrul I.N.P.P.A.
 • Anexa nr. 17 - Raport de activitate al Departamentului de formare profesională continuă din cadrul I.N.P.P.A.
 • Anexa nr. 18 - Referat tehnic privind transmiterea în sistem videoconferință către entitățile care și-au manifestat opțiunea de a participa online la Conferințele I.N.P.P.A.
 • Anexa nr. 19 - Comunicări ale centrelor teritoriale ale I.N.P.P.A.
 • Anexa nr. 20 - Activitatea de cercetare în cadrul I.N.P.P.A. concretizată în puncte de vedere, studii, diverse materiale cu conținut științific, solicitate de Comisia Permanentă, Consiliul UNBR și barouri
 • Anexa nr. 21 - Corespondența dintre Uniunea Națională a Barourilor din România și Consiliul Superior al Magistraturii privind curatela

2. Raportul administratorilor privind situația financiară anuală la 31 decembrie 2015 a Uniunii Naționale a Barourilor din România

3. Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 al Uniunii Naționale a Barourilor din România

4. Raportul Comisiei Centrale de Cenzori privind situația financiar-contabilă pe anul 2015 a Uniunii Naționale a Barourilor din România

5. Raportul de activitate al Comisiei Centrale de Disciplină aferent perioadei martie 2015 - martie 2016

 
REGULAMENT desf. alegeri cal. membru al Consiliului de Administrație al Filialei Buzău a Casei...
23 februarie 2016

REGULAMENTUL
pentru desfăşurarea alegerilor pentru calitatea de membru al Consiliului de Administraţie al Filialei Buzău a Casei de Asigurări a AvocaţilorArt. 1
Adunarea Generală a Filialei C.A.A. Buzău va avea loc la data de 26.02.2016, orele 14.00 în Sala de conferinţe a Hotelului Pietroasa Buzău, aşa cum a fost stabilit în şedinţa Consiliului Baroului Buzău din 27.01.2016.
Adunarea Generala a Filialei C.A.A. lucrează legal în prezenta majorităţii membrilor săi, conform legii nr. 51/1995, Statutului profesiei de avocat si Statutului C.A.A.

Citeşte mai departe...
 
Anunț AGO 2016
23 februarie 2016

STIMAŢI COLEGI,Consiliul Baroului Buzău convoacă Adunarea Generală Ordinară a avocaţilor, pentru data de 26.02.2016, orele 14,30, în Sala de conferinţe a Hotelului Pietroasa, cu următoarea ordine de zi :
1. Raportul de activitate al Consiliului Baroului Buzău  şi al Consiliului de Administraţie al CAA Filiala Buzău pentru anul 2015.
2. Raportul Comisiilor de Cenzori ale Baroului Buzău şi CAA Filiala Buzău pentru anul 2015. 
3. Aprobarea Bugetelor de venituri şi cheltuieli pentru Baroul Buzău şi CAA Filiala Buzău ,  pentru anul 2016.
4. Desemnarea delegaţilor Baroului Buzău la Congresul avocaţilor din România – martie  2016.
5. Alegerea membrilor Consiliului de Administraţie al CAA Filiala Buzău( 3 membri) şi a membrilor supleanţi .
6. Discutarea propunerii  de stabilire a unor onorarii minimale pentru activitățile avocațiale.
7. Discutarea colaborării cu instanțele de judecată și măsurile necesare pentru îmbunătățirea acestei colaborări.
8. Diverse.

În cazul în care Adunarea Generală Ordinară  nu va putea avea loc la data şi ora stabilită , următoarea Adunare Generală Ordinară  va fi pe 11.03.2016, orele 14,30 în Sala de conferinţe a Hotelului Pietroasa, cu aceeaşi ordine de zi.
Materialele pentru Adunarea Generală vor fi vizualizate pe site-ul Baroului Buzău la o dată care va fi anunţată ulterior, în momentul finalizării acestora.


DECAN,
Av. Tudorancea Mihail – Adrian
 
Hotărârea nr.1 din 02 sep 2015
17 septembrie 2015
Hotărârea nr.1 din 02 sep 2015
Citeşte mai departe...
 
Proces verbal 07 sep 2015
17 septembrie 2015

PROCES VERBAL

încheiat astăzi 07.09.2015
                        
Astăzi, data de mai sus are loc, la sediul Baroului Buzău, ședința membrilor Consiliului Baroului Buzău, convocată  și prezidată de  Decanul Baroului Buzău – av. Tudorancea Mihail-Adrian.

ORDINEA DE ZI este următoarea :
1. Discutare probleme organizatorice.
2. Alegerea Prodecanului Baroului Buzău.
3. Diverse.


Citeşte mai departe...
 
Ofertă amenajare birouri
03 septembrie 2015
Ofertă amenajare birouri
Citeşte mai departe...
 
Rezoluția Congresului Avocaților 2015 privind punerea în aplicare a principiilor și recomand...
03 septembrie 2015

Rezoluția Congresului Avocaților 2015 privind punerea în aplicare a principiilor și recomandărilor Avizului 16 al CCJE

Rezoluția Congresului Avocaților 2015 privind punerea în aplicare a principiilor și recomandărilor Avizului 16 al CCJE
Citeşte mai departe...
 
Informare cu privire la pregătirea avocaților în domeniul insolvenței persoanelor fizice
31 august 2015
Informare cu privire la pregătirea avocaților în domeniul insolvenței persoanelor fizice
 
Cerere punct de vedere privind organizarea de cursuri online privind Legea insolvenței pers. fizice
31 august 2015
Cerere punct de vedere privind organizarea de cursuri online privind Legea insolvenței pers. fizice
 
Informare organizare cursuri și seminarii online
31 august 2015
Informare organizare cursuri și seminarii online
 
Mai departe...
<< Start < Înapoi 1 2 3 4 Înainte > Sfârşit >>

Rezultate 1 - 110 din 340
© 2016 Baroul Buzau
Webdesign: George Acu