Caută în acest site

Decizii ale decanului
Decizia nr.4 din 15.05.2014 Imprimare E-mail
30 iunie 2015

Decizia nr. 4 din 15.05.2014

 

DECANUL BAROULUI BUZĂU – AV. TUDORANCEA MIHAILADRIAN, având în vedere:

- plângerea formulată de d-na Zamfir Tudora, domiciliată în comuna Puieşti, jud. Buzău şi înregistrată la nr. 334/S din 28.03.2014, formulată împotriva d-lui av. Dobrescu Raul, prin care solicită ca av. Dobrescu Raul să-i restituie jumătate din onorariul achitat în cunatum de 5.000 lei în baza contractului nr. 60/2010.

- punctul de vedere exprimat de dl. av. Dobrescu Raul , înregistrat sub nr. 356 din 07.04.2014, din care reiese că în baza contractului de asistenţă juridică nr. 60/2010 a asistat pe petentă în cauza ce a făcut obiectul dosarului nr. 874/278/201, împotriva pârâtelor Cârstea Mariana şi Costache Anica - fiicele petentei, în faza de recurs, cauza având ca obiect anulare act. Arată că a fost contactat de pârâte , în încercarea acestora de a evita partajarea bunurilor comune aflate pe teritoriul comunei Puieşti, jud. Buzău şi că le-a cerut celor două doamne să îi aducă contractul de asistenţă juridică şi împuternicirea avocaţială , semnată de mama acestora. La momentul aducerii contractului de asistenţă juridică a eliberat şi chitanţa pentru suma de 5.000 lei.

Ulterior a fost contactat de una din fiicele petentei – Costache Anica, ca să o susţină la Judecătoria Braşov , dosar nr. 24246/197/2009 – partaj bunuri comune /lichidare regim patrimonial, la 6 termene consecutive, în contul aceluiaşi onorariu plătit pentru Tribunalul Buzău .

Având în vedere că , în conformitate cu dispoziţiile art. 147 alin.2 din Statutul profesiei de avocat, faptul denunţării unilaterale a contractului de asistenţă juridică de către client (petenta) nu atrage în niciun caz obligarea sa , în calitate de avocat, la restituirea onorariului de avocat, ci dimpotrivă , clientul este obligat să achite onorariu pentru serviciile prestate de avocat , precum şi cheltuielile pe care avocatul le-a efectuat în interesul clientului, consideră că şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale şi că cererea petentei de restituire a onorariului de avocat este neîntemeiată.

 

Faţă de cele arătate mai sus 

CONSTAT

 

Plângerea petentei este neîntemeiată din următoarele considerente :

- rezilierea contractului se face la iniţiativa clientului, fără ca acesta să ofere explicaţii serioase şi veridice pentru decizia adoptată;

- mai mult, în situaţia în care rezilerea contractului se face prin exprimarea voinţei unilaterale a clientului, nu există obligaţia restituirii onorariului achitat, clientul putând fi obligat să achite întreg onorariul datorat, inclusiv cheltuielile efectuate de avocat până la data rezilierii contractului de asistenţă juridică, conform art. 147 alin. 2 din Statutul profesiei de avocat

 

 

Pe cale de consecinţă, în baza art. 74 alin. 2 şi art. 76 alin. 2 din Statutul profesiei de avocat

 

 

DECID :

 

Art. 1 Se respinge plângerea formulată de d-na ZAMFIR TUDORA , domiciliată în comuna Puieşti, jud. Buzău şi înregistrată la nr. 334/S din 28.03.2014, împotriva d-lui av. Dobrescu Raul, ca fiind neîntemeiată.

Cu drept de contestaţie în termen de 15 zile de la comunicare , la Consiliul Baroului Buzău, cu sediul în Buzău, B-dul Unirii, bl. 13 F-G, parter, jud. Buzău.

 

Art. 2 Serviciul secretariat va comunica prezenta decizie petentei şi d-lui av. Dobrescu Raul.

 

D E C A N,

Av. Tudorancea Mihail - Adrian

 
Decizia nr.11 din 30.12.2014 Imprimare E-mail
30 iunie 2015

Decizia nr.11 din 30.12.2014

 

DECANUL BAROULUI BUZĂU – AV. TUDORANCEA MIHAILADRIAN, având în vedere:

- art. 79 alin 2 din Legea nr. 51/1995, republicată, privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat ;

- art. 74 alin. 2 şi art. 76 alin. 2 din Statutul profesiei de avocat

DECID :

 

Art. 1 Se numeşte responsabil al Serviciului de Asistenţă Judiciară Buzău pentru perioada 01.01.2015 – 31.01.2015 , d-ra av. Voicilă Anda Gabriela.

Cu drept de contestaţie în termen de 15 zile de la comunicare , la Consiliul Baroului Buzău, cu sediul în Buzău, B-dul Unirii, bl. 13 F-G, parter, jud. Buzău.

 

Art. 2 Serviciul secretariat va aduce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

 

D E C A N,

Av. Tudorancea Mihail - Adrian

 
Decizia nr.8 din 08.08.2014 Imprimare E-mail
30 iunie 2015

Decizia nr.8 din 08.08.2014

  

DECANUL BAROULUI BUZĂU – AV. TUDORANCEA MIHAILADRIAN, având în vedere:

- plângerea formulată de d-na Mărginean Ioana, domiciliată în Petroşani, Str. Saturn, bl. 12, ap.11, jud. Hunedoara şi înregistrată la nr. 644/S din 28.07.2014, împotriva d-nei av. Busuioc Vasilica, prin care solicită restituirea onorariului de 500 lei pe care l-a achitat cu chitanţele nr. 819/29.04.2014 şi nr. 838/03.06.2014, pentru redactare şi susţinere acţiune ;

- punctul de vedere exprimat de d-na av. Busuioc Vasilica , înregistrat sub nr. 653 din 31.07.2014, din care reiese că a încheiat cu petenta contractul de asistenţă juridică nr. 027540 din 29.04.2014, contract reziliat unilateral de petentă .

Faţă de cele arătate mai sus

CONSTAT

Plângerea petentei nu este întemeiată , în situaţia în care rezilierea contractului se face prin exprimarea voinţei unilaterale a clientului, nu există obligaţia restituirii onorariului achitat, clientul putând fi obligat să achite întreg onorariul datorat, inclusiv cheltuielile efectuate de avocat până la data rezilierii contractului de asistenţă juridică, conform art. 147 alin. 2 din Statutul profesiei de avocat , situaţie în care şi pentru acest motiv plângerea este neîntemeiată.

 

Pe cale de consecinţă, în baza art. 74 alin. 2 şi art. 76 alin. 2 din Statutul profesiei de avocat

 

DECID :

 

Art. 1 Se respinge plângerea formulată de d-na Mărginean Ioana, domiciliată în Petroşani, Str. Saturn, bl. 12, ap.11, jud. Hunedoara şi înregistrată la nr. 644/S din 28.07.2014, ca fiind neîntemeiată.

Cu drept de contestaţie în termen de 15 zile de la comunicare , la Consiliul Baroului Buzău, cu sediul în Buzău, B-dul Unirii, bl. 13 F-G, parter, jud. Buzău.

 

Art. 2 Serviciul secretariat va comunica prezenta decizie petentei şi d-nei av. Busuioc Vasilica

 

D E C A N,

Av. Tudorancea Mihail - Adrian

 
Decizia nr.9 din 06.10.2014 Imprimare E-mail
30 iunie 2015

Decizia nr.9 din 06.10.2014

 

DECANUL BAROULUI BUZĂU – AV. TUDORANCEA MIHAILADRIAN, având în vedere:

- plângerea formulată de d-na Iorga Elena, domiciliată în comuna Călugăreni, nr. 321B, jud. Prahova şi înregistrată la nr. 803/S/2014 din 01.10.2014, formulată împotriva d-nei av. Chivulescu Eugenia, prin care solicită să-i restituie suma de 3.500 lei achitată cu titlu de onorariu avocat

- punctul de vedere exprimat de d-na av. Chivulescu Eugenia, înregistrat la nr. 816 din 03.10.2014, din care reiese că petenta i-a solicitat serviciile juridice ce au constat în studierea dosarului privind moartea , în anul 2002, în penitenciar, a fratelui său, în vederea formulării unei cerere de revizuire împotriva unei hotărâri CEDO, cu toate că termenul de un an de la data emiterii hotărârii expirase. Cererea i-a fost respinsă de către ÎCCJ, apoi a formulat memoriu la PÎCCJ prin care solicita ca această instituţie să formuleze cerere de revizuire , la care petenta a primit răspuns , în sensul că fusese infirmată soluţia adoptată de procuror în acea cauză. Nemulţumită de soluţia adoptată de procuror, a dorit să-i formuleze plângere împotriva soluţiei procurorului. Petenta a mai dorit să o asiste şi într-un dosar penal în care potrivit hotărârii instanţei au fost reluate cercetările, fapt ce s-a realizat prin asistarea petentei la luarea de declaraţii în faţa procurorului. După această audiere petenta i-a adus la cunoştinţă că doreşte să angajeze un alt avocat. Consideră şi-a îndeplinit corect, cu profesionalism şi onestitate obligaţiile asumate faţă de petentă.

 

Faţă de cele arătate mai sus

CONSTAT

D-na av. Chivulescu Eugenia şi-a îndeplinit corect obligaţiile asumate prin contractul de asistenţă juridică nr. BZ 020314/2013 . Mai mult, în situaţia în care rezilierea contractului se face prin exprimarea voinţei unilaterale a clientului, nu există obligaţia restituirii onorariului achitat, clientul putând fi obligat să achite întreg onorariul datorat, inclusiv cheltuielile efectuate de avocat până la data rezilierii contractului de asistenţă juridică, conform art. 147 alin. 2 din Statutul profesiei de avocat

 

Pe cale de consecinţă, în baza art. 74 alin. 2 şi art. 76 alin. 2 din Statutul profesiei de avocat

 

DECID :

 

Art. 1 Se respinge plângerea formulată de d-na Iorga Elena, domiciliată în comuna Călugăreni, nr. 321B, jud. Prahova şi înregistrată la nr. 803/S/2014 din 01.10.2014, formulată împotriva d-nei av. Chivulescu Eugenia, ca fiind neîntemeiată, d-na avocat îndeplinindu-şi obligaţiile asumate.

Cu drept de contestaţie în termen de 15 zile de la comunicare , la Consiliul Baroului Buzău, cu sediul în Buzău, B-dul Unirii, bl. 13 F-G, parter, jud. Buzău.

 

Art. 2 Serviciul secretariat va comunica prezenta decizie petentei şi d-nei av. Chivulescu Eugenia.

 

D E C A N,

Av. Tudorancea Mihail - Adrian

 
Decizia nr.1 din 13.01.2014 Imprimare E-mail
30 iunie 2015

Decizia nr.1 din 13.01.2014

 

DECANUL BAROULUI BUZĂU – AV. TUDORANCEA MIHAILADRIAN, având în vedere:

- plângerea formulată de d-na Gheorghe Elena, domiciliată în Bucureşti, Str. Radu Popescu, nr. 17, bl. 24A, sc.2, et.8, ap.69, sector 1 şi înregistrată la nr. 1062/S din 30.10.2013, formulată împotriva d-nei av. Dobre Adriana, prin care solicită restituirea onorariului şi a sumelor înaintate cu titlu de cheltuieli ;

- punctul de vedere exprimat de d-na av. Dobre Adriana , înregistrat sub nr. 1207 din 12.12.2013, din care reiese că a încheiat un contract de asistenţă judiciară cu petenta în vederea susţinerii unei cauze de succesiune. Mai arată că deşi avea cerere de amânare în dosar, instanţa a dispus suspendarea cauzei până la îndeplinirea obligaţiei de a depune la dosar toate înscrisurile solicitate pentru continuarea procesului. A reuşit să intre în posesia încrisurilor solicitate de instaţă şi cauza va fi repusă pe rol. În privinţa onorariului arată că va face dovada tututor cheltuielilor

Faţă de cele arătate mai sus

 

CONSTAT

Plângerea petentei nu este dovedită, deoarece nu a depus niciun act care să susţină afirmaţiile sale şi, având în vedere şi explicaţiile oferite d-na avocat Dobre Adriana , în sensul că litigiul în care a fost angajată se află pe rol, iar petenta era obligată să aducă documentele solicitate de instanţă pentru continuarea judecăţii . Se consideră că plângerea este nedovedită. Mai mult, în situaţia în care rezilierea contractului se face prin exprimarea voinţei unilaterale a clientului, nu există obligaţia restituirii onorariului achitat, clientul putând fi obligat să achite întreg onorariul datorat, inclusiv cheltuielile efectuate de avocat până la data rezilierii contractului de asistenţă juridică, conform art. 147 alin. 2 din Statutul profesiei de avocat , situaţie în care şi pentru acest motiv plângerea este neîntemeiată.

 

Pe cale de consecinţă, în baza art. 74 alin. 2 şi art. 76 alin. 2 din Statutul profesiei de avocat

DECID :

 

Art. 1 Se respinge plângerea formulată de d-na Gheorghe Elena, domiciliată în Bucureşti, Str. Radu Popescu, nr. 17, bl. 24 A, sc.2, et.8, ap.69, sector 1, formulată împotriva d-nei av. Dobre Adriana, ca fiind nedovedită şi neîntemeiată.

Cu drept de contestaţie în termen de 15 zile de la comunicare , la Consiliul Baroului Buzău, cu sediul în Buzău, B-dul Unirii, bl. 13 F-G, parter, jud. Buzău.

 

Art. 2 Serviciul secretariat va comunica prezenta decizie petentei şi d-nei av. Dobre Adriana.

 

D E C A N,

Av. Tudorancea Mihail - Adrian

 
Decizia nr.2 din 30.01.2014 Imprimare E-mail
30 iunie 2015

Decizia nr.2 din 30.01.2014

 

DECANUL BAROULUI BUZĂU – AV. TUDORANCEA MIHAILADRIAN, având în vedere:

- plângerea formulată de dl. Gao Yiqiang, domiciliat în comuna Pîrscov, nr. 256, jud. Buzău şi înregistrată la nr. 118 din 27.01.2014, formulată împotriva d-lui av. Ilie Constantin, prin care renunţă la serviciile pe care av. Ilie Constantin le-a prestat pentru petent şi să-i restituie o parte din onorariul achitat, respectiv suma de 2500 euro.

- punctul de vedere exprimat de dl. av. Ilie Constantin , înregistrat sub nr. 120 din 27.01.2014, din care reiese că a încheiat cu petentul contractul de asistenţă juridică nr. 122741/27.08.2013 . Petentul a achitat onorariul de avocat în sumă de 11.913,30 lei , pe baza chitanţelor nr. 45/27.08.2013 şi nr. 50/26.09.2013. Având în vedere că , în conformitate cu dispoziţiile art. 147 alin.2 din Statutul profesiei de avocat, faptul denunţării unilaterale a contractului de asistenţă juridică de către client (petentul) nu atrage în niciun caz obligarea sa , în calitate de avocat, la restituirea onorariului de avocat, ci dimpotrivă, clientul este obligat să achite onorariu pentru serviciile prestate de avocat , precum şi cheltuielile pe care avocatul le-a făcut efectuat în interesul clientului. Menţionează că pentru activităţile profesionale pe care le-a realizat (asistenţă la audieri, consultări de dosare, propunerea de expetize, documentarea şi pregătirea apărării) onorariul încasat se justifică pe deplin şi consideră că cererea petentului de restituire a onorariului de avocat este neîntemeiată.

Faţă de cele arătate mai sus

 

CONSTAT

 

Plângerea petentului este neîntemeiată din următoarele considerente :

- rezilierea contractului se face la iniţiativa clientului, fără ca acesta să ofere explicaţii serioase şi veridice pentru decizia adoptată ;

- mai mult, în situaţia în care rezilierea contractului se face prin exprimarea voinţei unilaterale a clientului, nu există obligaţia restituirii onorariului achitat, clientul putând fi obligat să achite întreg onorariul datorat, inclusiv cheltuielile efectuate de avocat până la data rezilierii contractului de asistenţă juridică, conform art. 147 alin. 2 din Statutul profesiei de avocat

 

 

Pe cale de consecinţă, în baza art. 74 alin. 2 şi art. 76 alin. 2 din Statutul profesiei de avocat

 

DECID :

 

Art. 1 Se respinge plângerea formulată de dl. Gao Yiqiang, domiciliat în comuna Pîrscov, nr. 256, jud. Buzău şi înregistrată sub nr. 118 din 27.01.2014, împotriva d-lui av. Ilie Constantin, ca fiind neîntemeiată.

Cu drept de contestaţie în termen de 15 zile de la comunicare , la Consiliul Baroului Buzău, cu sediul în Buzău, B-dul Unirii, bl. 13 F-G, parter, jud. Buzău.

 

Art. 2 Serviciul secretariat va comunica prezenta decizie petentului şi d-lui av. Ilie Constantin.

 

D E C A N,

Av. Tudorancea Mihail - Adrian

 
© 2018 Baroul Buzau
Webdesign: George Acu