Caută în acest site

Prima pagină arrow Avocați
Avocați
Anunț organizare examen de primire în profesie ca avocat 2015 Imprimare E-mail
21 iulie 2015

ANUNŢ

 

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA anunţă organizarea examenului de primire în profesie ca avocat (pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea SEPTEMBRIE 2015.

Examenul se va desfăşura în data de 14.09.2015.

Examenul se va desfăşura la INPPA central şi la centrele teritoriale, BAROUL BUZĂU fiind arondat la CENTRUL TERITORIAL INPPA BRAŞOV.

Cererile de înscriere a candidaţilor la examen, însoţite de actele prevăzute în Regulamentul de examen anexă la Hotărârea nr. 04/2011 a Consiliului UNBR, republicat, modificat şi completat prin Hotărârea nr. 1117/05.06.2015 a Consiliului UNBR şi , se vor depune în perioada 31.07.2015 – 17.08.2015 la secretariatul Baroului Buzău. Cererea tipizată se pune la dispoziţie de către Baroul Buzău,iar la solicitarea candidaţilor, contra cost, pentru suma de 50 lei, Baroul Buzău poate pune la dispoziţia acestora şi tematica şi bibliografia pentru examen.

Cererea va fi însoţită de următoarele acte :
- certificat de naştere, în copie legalizată;
- actul de identitate, în copie; diploma de licenţă în copie legalizată ; în cazul în care diploma de licenţă s-a obţinut după anul 1995 se va depune şi copia legalizată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită;
- dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original ;
- certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii ;
- certificat privind starea de sănătate a candidatului, incluzând şi o evaluarea psihiatrică;
- dovada promovării, în condiţiile prevăzute prin Regulament , a examenului de definitivare în funcţia juridică îndeplinită anterior ;
- un document oficial care atestă că examenul de definitivare în altă profesie juridică a cuprins şi probe scrise la cel puţin trei materii din cele prevăzute în programa examenului de definitivat în profesia de avocat (organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, drept civil, drept procesual civil, drept penal şi drept procesual penal).
- certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calităţii de avocat ori, dacă este cazul , motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie. 

Menţionăm că entitatea desemnată de Consiliul Baroului Buzău pentru eliberarea certificatului privind starea de sănătate a candidatului , incluzând şi evaluarea psihiatrică, este Gruparea de Cabinete Individuale „Nicolae Titulescu” ( fosta Policlinică Municipală 23 August).

Regulamentul de examen, tematica şi bibliografia sunt cele aprobate prin Hotărârea nr. 1117 din 05.06.2015 a Consiliului UNBR – anexă la Hotărârea nr. 04/2011 a Consiliului UNBR şi sunt publicate pe pagina de web a UNBR (www.unbr.ro).

Taxele de înscriere la examen :

- 1.000 lei şi se va achita în contul INPPA Bucureşti nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la BCR Sucursala Unirea – Bucureşti, cu menţiunea „Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea septembrie 2015”, respectiv „ Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea septembrie 2015”.

 

DECAN,
Av. Tudorancea Mihail-Adrian

 
© 2018 Baroul Buzau
Webdesign: George Acu