Caută în acest site

Prima pagină arrow Noutăți arrow Convocator 30 nov 2011
Convocator 30 nov 2011 Imprimare E-mail
28 noiembrie 2011

C O N V O C A T O R


În baza art. 58 lit. b din Legea nr.51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat , decanul baroului convoacă şedinţa Consiliului Baroului Buzău, pentru data de   30.11. 2011, orele 14,00 .

ORDINEA DE ZI este următoarea :
Informarea asupra vizitei colegilor belgieni şi discutarea unor propuneri referitoare la organizarea eficientă a acestei activităţi, inclusiv discutarea propunerii drei. Irina Grigore privind înfiinţarea unei Comisii de înfrăţire între cele două Barouri, stabilirea atribuţiunilor acestei Comisii, componenţa ei şi modul de organizare. Invitaţi: Guriţă Rodica, Grigore Irina, Mihăilescu Cristina, Pavel Elena, Leu Anca, Oniţă Codruţ şi Pîrlog Gabriel.
2. Discutarea modalităţii de a reorganiza Baroul tinerilor avocaţi.
3. Organizarea festivităţilor prilejuite de sărbătorirea Crăciunului (organizarea sărbătorii pentru pomul de Crăciun, eventual organizarea Balului de Anul Nou, etc.)
4. Soluţionarea acţiunilor disciplinare, conform Hotărârilor Consiliului Baroului Buzău din data de 26.10.2011 şi 02.11.2011, urmând a fi prezentate rezultatele anchetelor disciplinare efectuate de către avocaţii desemnaţi de Consiliu Baroului Buzău.
5. Discutarea plângerii petentului Tănasă Vasile împotriva d-nei avocat Viorica Zaharia.
6. Discutarea propunerii privind suspendarea din profesie a următorilor avocaţi, ca urmare a solicitării C.A.A.-Filiala Buzău:
- Dobre Adriana;
- Dobrescu Raul;
- Stanciu Gheorghe.
7. Discutarea cererilor formulate de către dl. av. Stan Gheorghe şi dna. av. Ionescu Gabriela pentru înfiinţarea unor puncte de lucru.
8. Discutarea cererii d-nei Răghină Georgiana Carmen privind suspendarea calităţii de avocat, pentru creşterea copilului.
9. Reanalizarea încheierii unui contract de arendare cu privire la terenul în suprafaţă de 10 ha, aflat în proprietatea Baroului Buzău.
10. Prezentarea şi discutarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Baroului Buzău.
11. Rediscutarea situaţiei privind site-ul Baroului Buzău.
12. Diverse.
Membrii Consiliului  vor putea studia documentele pentru şedinţă existente în mapele personale sau în mapa privind şedinţa Consiliului, iar orice avocat din cadrul Baroului Buzău poate fi prezent la lucrările şedinţei Consiliului Baroului Buzău .


CONSILIUL  BAROULUI  BUZĂU

   DECAN :          av. Tudorancea Mihail Adrian    ____________
   PRODECAN :   av. Buharu Carmen                   ____________

CONSILIERI :      av. Bădulescu Dorin Valeriu      ____________
                            av. Constantinescu Roxana      ____________
                            av. Cucuruzac Marcel               ____________
                            av. Grigore Gheorghe               ____________
                            av. Popa Daniel                        ____________
                            av. Poteraş Lucica Mihaela      ____________
                            av. Săvulescu Ion                     ____________
                            av. Vergu Silviu                        ____________
                            av. Zaharia Aurel                      ____________

INVITAŢI :      av. Guriţă Rodica                          ____________
                       av. Grigore Irina                            ____________
                       av. Mihăilescu Cristina                  ____________
                       av.  Pavel Elena                            ____________
                       av. Leu Anca                                 ____________
                       av. Oniţă Codruţ                            ____________
                       av. Pîrlog Gabriel                          ____________

 
© 2018 Baroul Buzau
Webdesign: George Acu