Caută în acest site

Prima pagină arrow Noutăți arrow Știri arrow Convocator 14 dec 2011
Convocator 14 dec 2011 Imprimare E-mail
12 decembrie 2011

C O N V O C A T O RÎn baza art. 58 lit. b din Legea nr.51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat , decanul baroului convoacă şedinţa Consiliului Baroului Buzău, pentru data de   14.12. 2011, orele 14,00 .
ORDINEA DE ZI este următoarea :
1. Prezentarea programului privind pregătirea profesională (răspund avocaţii desemnaţi). Invitat: dl. av. Nartea Aleodor Mircea. Coordonator: av. Roxana Constantinescu.
2. Discutarea cererii d-lui av. Săndulescu Ion privind încheierea contractului de arendă pentru o perioadă mai mare de 1 an.
3. Discutarea măsurilor care se impun pentru completarea Tabloului Avocaţilor din Baroul Buzău.
4. Informare cu privire la şedinţa Consiliului U.N.B.R. din data de 03  -04.12.2011.
5. Rediscutarea punctului 12 de pe ordinea de zi a şedinţei Consiliu Baroului Buzău din data de 30.11.2011 referitoare la acordarea de prime personalului angajat şi privind majorarea salariului de încadrare.
6. Finalizarea măsurilor pentru organizarea Pomului de Crăciun şi a Balului de Crăciun.
7. Diverse.
Membrii Consiliului  vor putea studia documentele pentru şedinţă existente în mapele personale sau în mapa privind şedinţa Consiliului, iar orice avocat din cadrul Baroului Buzău poate fi prezent la lucrările şedinţei Consiliului Baroului Buzău .


CONSILIUL  BAROULUI  BUZĂU

   DECAN :          av. Tudorancea Mihail Adrian    ____________
   PRODECAN :   av. Buharu Carmen                   ____________

CONSILIERI :      av. Bădulescu Dorin Valeriu     ____________
                            av. Constantinescu Roxana      ____________
                            av. Cucuruzac Marcel               ____________
                            av. Grigore Gheorghe               ____________
                            av. Popa Daniel                        ____________
                            av. Poteraş Lucica Mihaela      ____________
                            av. Săvulescu Ion                     ____________
                            av. Vergu Silviu                        ____________
                            av. Zaharia Aurel                      ____________


INVITAŢI :          av. Nartea Aleodor Mircea         ____________

 
© 2018 Baroul Buzau
Webdesign: George Acu