Caută în acest site

Prima pagină arrow Noutăți arrow Hotărârea nr. 275 / 22 sep 2007
Hotărârea nr. 275 / 22 sep 2007 Imprimare E-mail
12 noiembrie 2007
Uniunea Naţională a Barourilor din România

CONSILIUL UNIUNII

HOTĂRÂREA NR. 275

Art. 1 - În conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1), art. 63 lit. h) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.113 din 6 martie 2001 astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 255/2004 privind modificarea şi completarea Legii nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.559 din 23 iunie 2004, (denumită în continuare Lege) şi art. 33 – 36 din Statutul profesiei de avocat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 13 ianuarie 2005 astfel cum a fost modificat prin Hotărârea nr. 10 din 29 iunie 2007 a Congresului avocaţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 511 din 31 iulie 2007, art. 14 alin. (2) din Regulamentul–cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat şi a examenului de obţinere a titlului profesional de avocat definitiv, publicat pe website-ul www.unbr.ro,

Consiliul Uniunii Naţionale a Barourilor din România, hotărăşte:

Art. 1(1) Examenul de primire în profesia de avocat sesiunea noiembrie 2007 se va desfăşura începând cu data de 26 noiembrie 2007 la următoarele cinci materii de examen:

  • organizarea şi exercitarea profesiei de avocat;

  • drept civil;

  • drept procesual civil;

  • drept penal;

  • drept procesual penal.

Art. 2 – Examinarea candidaţilor se face prin susţinerea unor probe orale şi a cel puţin trei probe scrise.

Art. 3 - Tematica examenului şi bibliografia sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 4 - Subiectele de examen sunt prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 5 – În aplicarea Regulamentului–cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat şi a examenului de obţinere a titlului profesional de avocat definitiv, Comisiile de elaborare a subiectelor de examen vor grupa subiectele fiecărei materii de examen în bilete de examen în raport de criteriile metodologice stabilite de comisiile de examen.

La probele scrise vor fi elaborate baremurile de evaluare şi de notare exclusiv pentru subiectele de examen incluse în biletul de examen ales pentru susţinerea fiecărei probe.

Art. 6 – Modelul cererii de înscriere la examen prevăzut la art. 4 alin. (4) din Regulamentul–cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat şi a examenului de obţinere a titlului profesional de avocat definitiv, este prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 7 - Prezenta hotărâre şi anexele acesteia se publică pe website-ul Uniunii Naţionale a Barourilor din România (www.unbr.ro) şi se comunică barourilor.

Art. 8 - Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul Uniunii Naţionale a Barourilor din România în şedinţa din 22 septembrie 2007.

Preşedinte,
Av. Dr. Gheorghe FLOREA

 
© 2018 Baroul Buzau
Webdesign: George Acu