Caută în acest site

Prima pagină
Adrese instanţe Imprimare E-mail
03 februarie 2012

Către Judecătoria Buzău

                     

Prin prezenta vă solicităm să binevoiţi să dispuneţi ca adresele privind acordarea ajutorului public judiciar, dar şi acelea privind asigurarea asistenţei juridice din oficiu , să ne fie comunicate cu cel puţin 5 zile înainte de termenul de judecată şi doar în cazuri extreme, când acest lucru nu este posibil, cu cel puţin 24 de ore înainte de termenul de judecată, rugându-vă ca acest din urmă termen să constituie excepţia şi nu regula.
 
Vă informăm că, spre exemplu, numai în cursul zilei de astăzi, 02.02.2012, am primit 3 adrese pentru acordarea de asistenţă juridică, în jurul orei 9,15 , în dosarele nr. 3174/200/2012 , nr. 3382/200/2012 , nr. 1682/200/2012 ale Judecătoriei Buzău, dintre care primele două cu termen la data de 02.02.2012, iar al  treilea cu termen la data de 03.02.2012. Exemplele pot continua şi, mai grav, este că acest lucru se întâmplă şi în ceea ce priveşte dosarele penale în care se acordă asistenţă juridică din oficiu. 
 
Considerăm că în această situaţie sunt încălcate prevederile art. 24 din constituţia României, privind dreptul fundamental la apărare, care devine formal şi lipsit de conţinut prin imposibilitatea avocatului de a consulta dosarul şi de a lua legătura cu persoanele cărora trebuie să le acorde asistenţă juridică. Sunt numeroase texte de lege, de exemplu în materie penală, art. 159, alin.1, C.P.P., etc., care garantează posibilitatea avocatului de a consulat dosarul în termen util. De asemenea, indicăm Decizii ale instanţei comunitare , de exemplu cazul Ocalan v. Turkey,  Jespers v. Belgium, etc., care fac referirea la asigurarea efectivă a unei asistenţe juridice în conformitate cu art. 6, al. 3, din C.E.D.O.
 
Vă solicităm să daţi curs prezentei şi să asiguraţi posibilitatea efectuării unei apărări obiective din partea avocaţilor Baroului Buzău, în caz contrar văzându-ne nevoiţi să nu putem asigura prezenţa avocaţilor în respectivele dosare, fără ca acest lucru să ne fie imputabil. 
Referitor la adresa dvs.  fără număr emisă în dosarul nr. 22357/200/2011, vă informăm că am demarat procedurile legale şi vă vom inform a în timp util despre măsurile adoptate.

Drept pentru care vă înaintăm prezenta, în speranţa unei colaborări cât mai bune pe viitor.


D E C A N,
Av. Tudorancea Mihail-Adrian

 
© 2018 Baroul Buzau
Webdesign: George Acu