Caută în acest site

Prima pagină arrow Noutăți arrow Barem Drept Penal
Barem Drept Penal Imprimare E-mail
30 noiembrie 2007

BAREM

de evaluare şi notare la disciplina

DREPT PENAL

 

Subiectul nr. 1 Tentativa - 4P

A) Definiţie. Tentativa constă în punerea în executare a hotărârii de a săvârşi infracţiunea, executarea care a fost însă întreruptă sau nu şi-a produs efectul. - 0,50P

 

B) Condiţii

- existenţa unei hotărâri de a săvârşi infracţiunea -0,25P

- începerea executării hotărârii -0,25 P

- întreruperea executării şi neproducerea rezultatului sau executarea dusă până la capăt şi neproducerea rezultatului. -0,25 P

C) Felurile tentativei:

Criterii de clasificare:

a) După grad de realizare:

- tentativa întreruptă -0,25P

- tentativa terminată -0,25P

b) După criteriul cauzelor ce determină neproducerea rezultatului:

- tentativă proprie -0,25 P

- tentativă împroprie -0,25 P

- tentativă absolut improprie -0,25 P

 

D) Pedepsirea tentativei

Art.21 alin 1 cod penal -0,50 P

Art.21 alin2 cod penal -0,50P

Art.21 alin 3 cod penal -0,50 P

 

Subiectul nr. 2 Înşelăciunea -4 P

 

A) Definiţie. Inducerea în eroare a unei persoane, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate , în scopul de a obţine pentru sine sau pentru altul un folos material injust şi dacă s-a pricinuit o pagubă. - 0,50 P

 

B) Condiţii preexistente

1. Obiectul infracţiunii :

a) Obiect juridic special -0,10 P

b) Obiect material -0,10 P

 

2. Subiecţii Infracţiunii

a) Subiect activ -0,10 P

b) Subiect pasiv -0,10 P

 

C) Conţinutul constitutiv

a) Latura obiectivă

- Elementul material -1 P

- Urmarea imediată -0,10 P

- Legătura de cauzalitate -0,10 P

 

b) Latura subiectivă -0,10 P

 

D) Modalităţi şi Sancţiuni

- art.215 alin 1cod penal 0,20 P

-art.215 alin 2 cod penal 0,40 P

-art.215 alin 3 cod penal 0,40 P

-art.215 alin 4 cod penal 0,40 P

-art.215 alin 5 cod penal 0,40 P

 

Subiectul nr. 3: Omisiunea sesizării Organelor Judiciare - 2P

 

Definiţie. Fapta funcţionarului public care luând cunoştinţă de săvârşirea unei infracţiuni în legătură cu serviciul în cadrul căruia îşi îndeplineşte sarcinile , omite sesizarea de îndată a procurorului sau a organului de urmărire penală , potrivit legii de procedură penală. 0,50 P

 

Condiţii preexistente

Obiect juridic special -0,10P

Subiectul infracţiunii -0,10P

Condiţia de timp -0,10P

 

Conţinutul constitutiv

Latura obiectivă

Elementul material 0,50P

Urmarea imediată 0,10 P

Legătura de cauzalitate 0,10 P

 

2. Latura subiectivă 0,10 P

 

Modalităţi şi sancţiuni

-art.263 alin 1 cod penal 0,20 P

-art.263 alin 2 cod penal 0,20 P

 

Preşedinte Comisie de Examen,

 
© 2018 Baroul Buzau
Webdesign: George Acu