Caută în acest site

Prima pagină arrow Noutăți arrow Barem Drept Procesual Civil
Barem Drept Procesual Civil Imprimare E-mail
30 noiembrie 2007

BAREM

de evaluare şi notare la disciplina

DREPT PROCESUAL CIVIL

 

SUBIECTUL 1

Contestaţia în anulare 3 pct.

A) Definiţie: Cale de atac extraordinară, de retractare nedevolutivă, nesuspensivă de drept de executare comună. – 0,5 pct.

B) Cazurile contestaţiei în anulare. Felurile contestaţiei.

1. Contestaţia în anulare obişnuită poate fi exercitată pentru două motive:

a) Când procedura de chemare a părţii, pentru ziua când s-a judecat pricina, nu a fost îndeplinită potrivit cerinţelor legii – 0,5 pct

b) Când hotărârea a fost dată de judecător cu încălcarea dipoziţiilor de ordine publică privitoare la competenţă - 0,5 pct

Admisibilitatea contestaţiei în anulare de drept comun - 0,5 pct

i. hotărârea este irevocabilă

ii. motivele nu au fost invocate pe calea apelului sau recursului

iii. ipoteze prevăzute de art. 317 al. 2 cod procedură civilă

- probele nu au fost suficiente

- recursul n-a fost judecat în fond

 

2. Contestaţia în anulare specială -0,5 pct

A) Motive

- ce hotărâre poate fi atacată

- condiţia săvârşirii unei greşeli materiale

- verificarea greşelilor materiale, cine le-a săvârşit, calificarea acestora - evidentă şi esenţială

- cu ce nu se confundă greşeala

- aprecierea greşelii materiale

B) Condiţii de admisibilitate - 0,5 pct

- dacă instanţa de recurs a omis să cerceteze un motiv cu care a fost investită

- dacă recursul a fost respins sau admis în parte

- dacă instanţa a examinat motivul de casare sau modificare , l-a examinat dar nu şi l-a însuşit, contestaţia în anulare nu e admisibilă.

 

 

SUBIECTUL 2

Proba prin înscrisuri . Definiţie, clasificare, aspecte generale – 4 pct

 

Definiţia înscrisului = orice declaraţie despre un act sau fapt juridic în sens restrâns , făcut prin scriere de mână, dactilografiere, litografiere, imprimare pe hârtie sau pe orice alt suport material. – 1 pct

Clasificarea înscrisurilor

După intenţie - 0,25 pct

a) înscris preconstituit

b) înscris nepreconstituit

După scop şi efect - 0,25 pct

originare sau primordiale

recongnitive

confirmative

După modul de întocmire - 0,25 pct

autentice

sub semnătură privată

După raportul dintre ele - 0,25 pct

originale

copii

Aspecte generale legate de administrarea probei prin înscrisuri

producerea înscrisurilor - 0,5 pct

cercetarea înscrisurilor în şedinţa de judecată - 0,5 pct

procedura verificării de scripte - 0,5 pct

procedura falsului - 0,5 pct

 

SUBIECTUL 3

Recunoaşterea ca mijloc de probă - 3 pct

Definiţie – Mărturisirea făcută de către o parte a unui fapt pe care partea potrivnică îşi întemeiază o pretenţie sau o apărare şi care este de natură să producă consecinţe juridice împotriva autorului ei. Provine de la o parte şi nu trebuie confundată cu mărturia care provine de la un martor
. - 0,5 pct

Felurile recunoaşterii

1. Extrajudiciară – făcută în afara procesului - 0,25 pct

2. Judiciară – făcută înaintea instanţei

tipuri :

- spontană şi provocată - 0,25 pct

- simplă (la interogatoriu) - 0,25 pct

- calificată (la interogatoriu, când se adaugă alte element e şi împrejurări) - 0,25 pct

- complexă (când faptul pretins este recunoscut , dar se adaugă unui alt fapt) - 0,25 pct

 

Folosirea recunoaşterii ca mijloc de probă este un act juridic unilateral, constituie un mijloc de probă, este un act personal , dacă nu este făcută spontan, se poate obţine prin procedura interogatoriului. - 1 pct Forţa probantă a mărturisirii – este egală cu a celorlalte probe - 0,25 pct

 

Preşedinte Comisie de examen,

 
© 2018 Baroul Buzau
Webdesign: George Acu