Caută în acest site

Prima pagină
Convocator şedinţă 6 aprilie 2012 Imprimare E-mail
05 aprilie 2012

C O N V O C A T O R 

În baza art. 58 lit. b din Legea nr.51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat , decanul baroului convoacă şedinţa Consiliului Baroului Buzău, pentru  data  de  06.04. 2012, orele 14,00 .

ORDINEA DE ZI este următoarea :
1. Informare din partea Decanului Baroului Buzău, cu privire la şedinţa Consiliului UNBR din 31.03.2012.
2. Discutarea ofertelor pentru reparaţia instalaţiei electrice din Sala de Consiliu a Baroului Buzău.
3. Discutarea ofertelor privind tipărirea contractelor şi împuternicirilor avocaţiale.
4. Discutarea cererii de înfiinţarea a unui sediu secundar , formulată de „Boştină şi Asociaţii” SPRL, cu sediul în Bucureşti, Str. Silvestru, nr. 12, sector 2.
5. Discutarea Deciziei nr. 370 din 03.03.2012 a Consiliului UNBR prin care s-a admis contestaţia formulată de av. Nistor Alexandra Mihaela şi aprobarea cererii de transfer a acesteia.
6. Analizarea cererilor privind aprobarea continuării exercitării profesiei de către av. Stanciu Gheorghe, av. Stan Gheorghe, av. Vîjîiac Ion, av. Coman Gheorghiţa Adriana, av. Drăgostin Vasile, av. Râpeanu Gheorghe, av. Râpeanu Elena, av. Stănescu C-tin, av. Manole Gheorghe, av. Frîngulescu Gheorghe, av. Florescu Smaranda Crina, av. Giurgea Gabriela, av. Negoiţă  Nicolae, av. Moise Ion, care au şi calitatea de pensionari din alte profesii.
7. Discutarea cererii d-lui av. Şerban Florin de înfiinţare a unui birou de lucru. 
8. Discutarea cererii de transfer de la Baroul Prahova la Baroul Buzău, formulată  de av. Popa Mirela Maria. 
9. Discutarea cererii formulată de av. Duţu Alexandru Gheorghe prin care solicită radierea din profesia de avocat începând cu 01.05.2012.
10. Discutarea cererii formulată de av. Buharu Carmen , care solicită continuarea exercitării profesiei , în temeiul art. 61 din Statutul profesiei de avocat.
11. Discutarea cererii d-rei av. Neagu Otilia Ştefania  prin care solicită decontarea unor servicii medicale.
12. Referatul CAA Filiala Buzău privind acordarea de ajutoare materiale pentru avocaţii pensionari retraşi definitiv din profesie şi urmaşii de pensionari.
13. Diverse.

Membrii Consiliului  vor putea studia documentele pentru şedinţă existente în mapele personale sau în mapa privind şedinţa Consiliului, iar orice avocat din cadrul Baroului Buzău poate fi prezent la lucrările şedinţei Consiliului Baroului Buzău .CONSILIUL  BAROULUI  BUZĂU

   DECAN :           av. Tudorancea Mihail Adrian    ____________
   PRODECAN :   av. Buharu Carmen                   ____________

CONSILIERI :     av. Bădulescu Dorin Valeriu      ____________
                            av. Constantinescu Roxana      ____________
                            av. Cucuruzac Marcel               ____________
                            av. Grigore Gheorghe               ____________
                            av. Popa Daniel                        ____________
                            av. Poteraş Lucica Mihaela      ____________
                            av. Săvulescu Ion                     ____________
                            av. Vergu Silviu                        ____________
                            av. Zaharia Aurel                      ____________

 
© 2018 Baroul Buzau
Webdesign: George Acu