Caută în acest site

Prima pagină
Convocator şedinţă 6 aprilie 2012 (supliment) Imprimare E-mail
05 aprilie 2012

C O N V O C A T O R 

SUPLIMENT


În baza art. 58 lit. b din Legea nr.51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat , decanul baroului convoacă şedinţa Consiliului Baroului Buzău, pentru  data  de  06.04. 2012, orele 14,00 .

ORDINEA DE ZI este următoarea :
1.      Discutarea cererii formulată de d-na Ştefan Marilena Emi , înregistrată sub nr. 361 din 14.03.2012, prin care solicită punerea în executare a Deciziei nr. 1057/28.02.2012 a ÎCCJ, privind primirea sa în profesia de avocat cu scutire de examen şi a cererii înregistrată la nr. 599 din 04.04.2012, prin care solicită aprobarea înscrierii sale pe Tabloul avocaţilor , cu achitarea taxei de 3.000 lei.

2.      Discutarea cererii d-rei av. Vîjîiac Alexandra , înregistrată la nr. 421/20.03.2012, prin care solicită înscrierea pe Tabloul avocaţilor definitivi , urmare a promovării examenului de absolvire a INPPA şi a cererii privind modalitatea de exercitare a profesiei. 

Membrii Consiliului  vor putea studia documentele pentru şedinţă existente în mapele personale sau în mapa privind şedinţa Consiliului, iar orice avocat din cadrul Baroului Buzău poate fi prezent la lucrările şedinţei Consiliului Baroului Buzău .CONSILIUL  BAROULUI  BUZĂU

   DECAN :           av. Tudorancea Mihail Adrian    ____________
   PRODECAN :   av. Buharu Carmen                   ____________

CONSILIERI :     av. Bădulescu Dorin Valeriu      ____________
                            av. Constantinescu Roxana      ____________
                            av. Cucuruzac Marcel               ____________
                            av. Grigore Gheorghe               ____________
                            av. Popa Daniel                        ____________
                            av. Poteraş Lucica Mihaela      ____________
                            av. Săvulescu Ion                     ____________
                            av. Vergu Silviu                        ____________
                            av. Zaharia Aurel                      ____________

 
© 2018 Baroul Buzau
Webdesign: George Acu