Caută în acest site

Prima pagină arrow Noutăți arrow Barem profesie avocat
Barem profesie avocat Imprimare E-mail
30 noiembrie 2007

BAREM

de evaluare şi notare la disciplina

ORGANIZAREA ŞI EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT

 

Subiectul nr. 1

Modalităţi de primire în profesia de avocat

Primirea în profesie pe baza unui examen organizat de barou, în condiţiile legii şi ale statutului - 0,5 pct

Poate fi primit în profesie, la cerere cu scutire de examen, de către consiliul baroului:

- titularul diplomei de doctor în drept - 0,3 pct

- dovada făcându-se cu titlul ştiinţific de doctor în drept - 0,2 pct

- cel care anterior a deţinut funcţia de judecător, procuror, notar public, consilier juridic sau jurisconsult, cel puţin 10 ani - 0,5 pct.

- perioada de 10 ani se calculează prin însumarea perioadelor în care s-a îndeplinit oricare din funcţiile îndeplinite - 0,3 pct

- dovada se face cu copia certificată de pe carnetul de muncă sau adeverinţă echivalentă - 0,2 pct

- cu condiţia să nu-i fi încetat activitatea din motivele disciplinare care-l fac nedemn pentru a profesa - 0,5 pct

- cel care anterior a deţinut funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - 0,5 pct

- Persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru a fi primit în profesia de avocat, poate solicita aceasta cu cel puţin 5 ani înainte de împlinirea vârstei standard de pensionare în sistemul de pensii din care face parte - 1,5 pct

- condiţia precedentă a fost declarată ca fiind neconstituţională prin Decizia nr. 513/2006 a Curţii Constituţionale, ceea ce presupune că nu mai există o vârstă limită legală pentru primirea în profesie . – 0,5 pct

 

Subiectul 2

 

A. Secretul profesional (art. 33 din Legea nr. 51/1995)

Actele şi lucrările cu caracter profesional aflate asupra avocatului sau în cabinetul său, sunt inviolabile. – 0,4 pct

Percheziţionarea avocatului , a domiciliului ori a cabinetului său , sau ridicare de înscrisuri şi bunuri , nu poate fi făcută decât de procuror în baza unui mandat emis în condiţiile legii - 0,4 pct

Sunt interzise ascultarea şi înregistrarea, cu orice fel de mijloace tehnice, convorbirile telefonice ale avocatului - 0,4 pct

Corespondenţa cu caracter profesional nu poate fi interceptată sau înregistrată decât în condiţiile şi cu procedura prevăzută de lege - 0,4 pct

Contractul dintre avocat şi client nu poate fi stânjenit sau controlat, direct sau indirect de niciun organ al statului - 0,4 pct

 

B. Confidenţialitatea (art. 44 din Legea nr. 51/1995 , art. 118 din Statutul profesiei)

- avocatul este confidentul clientului său în legătură cu cazul încredinţat - 0,4 pct

- avocatului îi este interzis să divulge informaţiile sau datele comunicate de clientul său către adversar sau terţi - 0,4 pct

- confidenţialitatea garantează încrederea în avocat şi constituie obligaţie fundamentală a avocatului - 0,4 pct

- avocatul nu poate fi ascultat ca martor şi nu poate furniza relaţii niciunei autorităţi cu privire la cauza care i-a fost încredinţată, decât dacă are dezlegarea prealabilă, expresă şi scrisă din partea tuturor clienţilor săi, interesaţi în cauză - 04, pct

- corespondenţa şi infomaţii transmise între avocaţi sau între avocaţi şi client, îndiferent de tipul de suport, nu pot fi aduse ca probe în justiţie şi nici nu pot fi lipsite de caracterul confidenţial - 0,4 pct

 

C. Diferenţieri

- secretul profesional este un drept al avocatului, iar confidenţialitatea o obligaţie - 0,25 pct

- secretul profesional este de ordine publică , iar confidenţialitatea are un caracter relativ, fiind la dispoziţia clientului - 0,25 pct

- secretul profesional este apărat de lege, iar confidenţialitatea o obligaţie profesională şi deontologică - 0,25 pct

- obligaţia de a păstra secretul profesional este absolută şi nelimitată în timp, iar confidenţialitatea, relativă, la dispoziţia clientului - 0,25 pct

 
© 2018 Baroul Buzau
Webdesign: George Acu