Caută în acest site

Prima pagină
Convocator 24 mai 2012 Imprimare E-mail
23 mai 2012

C O N V O C A T O R

În baza art. 58 lit. b din Legea nr.51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat , decanul baroului convoacă şedinţa Consiliului Baroului Buzău, pentru data de   24.05. 2012, orele 15,00 .

ORDINEA DE ZI este următoarea :
Discutarea aspectelor referitoare la Ordinea de zi a Congresului Avocaţilor 2012 , care se desfăşoară în perioada 15-16 iunie 2012, la Bucureşti.
Discutarea cererii formulată de av. Vîjîiac Alexandra prin care solicită transferul de la Baroul Buzău la Baroul Cluj.
Discutarea contestaţiei formulată de Boghină Tiberiu împotriva Deciziei nr. 17 din 24.04.2012 a Decanului Baroului Buzău, privind respingerea plângerii ,având ca obiect solicitarea de restituire a onorariului de către av. Popa Gheorghiţă, prin respingerea plângerii formulate de petent.
Discutarea contestaţiei formulată de Georgescu Marin împotriva Deciziei nr. 16 din 24.04.2012 a Decanului Baroului Buzău. privind respingerea plângerii ,având ca obiect solicitarea de restituire a onorariului de către av. Angelo Ioan Florian, prin respingerea plângerii formulate de petent.
Discutarea cererii formulată de av. Popa Mirela Maria prin care solicită schimbarea sediului profesional, ca urmare a aprobării transferului său din Baroul Prahova în Baroul Buzău.
Depunere jurământ av. ŞtefanMarilena Emi.
Diverse.
Membrii Consiliului  vor putea studia documentele pentru şedinţă existente în mapele personale sau în mapa privind şedinţa Consiliului, iar orice avocat din cadrul Baroului Buzău poate fi prezent la lucrările şedinţei Consiliului Baroului Buzău .

CONSILIUL  BAROULUI  BUZĂU

   DECAN :          av. Tudorancea Mihail Adrian    ____________
   PRODECAN :   av. Buharu Carmen                   ____________
CONSILIERI :      av. Bădulescu Dorin Valeriu     ____________
                            av. Constantinescu Roxana      ____________
                            av. Cucuruzac Marcel               ____________
                            av. Grigore Gheorghe               ____________
                            av. Popa Daniel                        ____________
                            av. Poteraş Lucica Mihaela      ____________
                            av. Săvulescu Ion                     ____________
                            av. Vergu Silviu                        ____________
                            av. Zaharia Aurel                      ____________

 
© 2018 Baroul Buzau
Webdesign: George Acu