Caută în acest site

Prima pagină arrow Noutăți arrow Decizia nr.16 din 24 aprilie 2012 (Georgescu)
Decizia nr.16 din 24 aprilie 2012 (Georgescu) Imprimare E-mail
23 mai 2012

D E C I Z I A      NR.  16  din   24.04.2012DECANUL BAROULUI BUZĂU – AV. TUDORANCEA MIHAIL – ADRIAN, având în vedere:
- plângerea formulată de dl. Georgescu Marin,  domiciliat în Buzău, Str. Aleea Parcului, bl. 17A, ap.16, jud. Buzău  şi înregistrată la nr. 1/S/2011 din 07.03.2011,  formulată împotriva d-lui av. Angelo  Ion Florian, prin care-i   solicită acestuia  restituirea sumei de 1500 lei – onorariu de avocat ; 5210 lei -  cheltuieli de judecată la Tribunalul Buzău şi 1500 lei – cheltuieli de judecată pentru Curtea de Apel Ploieşti.
- punctul de vedere exprimat  de dl. av. Angelo Ion Florian, înregistrat la nr. 499 din 27.03.2012, din care reiese că în anul 2008 petentul a solicitat acordarea de asistenţă juridică într-o cauză având ca obiect anularea unei promisiuni de vânzare ce i-a fost respinsă pe fond ; i s-a fixat onorariul de 1500 lei pentru redactare şi susţinere motive de apel pe care acestea l-a achitat; pentru plata taxei judiciare de timbru s-a făcut cerere de ajutor public judiciar , care a fost admisă ; apelul a fost respins astfel încât la solicitarea petentului a redactat motivele de recurs fără ca acesta să achite onorariul corespunzător; nici înainte de termenul ce i-a fost fixat la Curtea de Apel Ploieşti şi nici după, petentul nu a achitat onorariul pentru redactarea motivelor de recurs ori pentru susţinerea acestora; de aceea consideră că plângerea este neîntemeiată.

Faţă de cele arătate mai sus 

CONSTAT

Având în vedere actele dosarului, rezultă că petentul a solicitat  d-lui av. Angelo Ion Florian acordarea de asistenţă juridică într-o cauză având ca obiect anularea unei promisiuni de vânzare ce i-a fost respinsă la fond. A achitat onorariul de 1.500 lei pentru redactare şi susţinere motive de apel. Pentru plata taxei judiciare de timbru a formulat cerere de ajutor public judiciar, care a fost admisă. Apelul i-a fost respins, iar dl. av. Angelo Ion Florian a redactat motivele de recurs fără ca petentul să achite onorariul corespunzător. Nici înainte de termenul ce i-a fost fixat la Curtea de Apel şi nici după, petentul nu a achitat onorariul pentru redactarea motivelor de recurs ori pentru susţinerea acestora. Astfel, dl. avocat nu s-a prezentat cu atât mai mult cu cât nu i s-a comunicat nici termenul de la Curtea de Apel  Ploieşti ; situaţie în care rezultă că plângerea formulată de către petentul Georgescu Marin este neîntemeiată.
  
În baza art. 74 alin. 2 şi art. 76 alin. 2 din Statutul profesiei de avocat 

DECID :

Art. 1  Se respinge contestaţia  formulată de  dl. Georgescu Marin,  domiciliat în Buzău, Str. Aleea Parcului, bl. 17A, ap.16, jud. Buzău  şi înregistrată la nr. 1/S/2011 din 07.03.2011,  formulată împotriva d-lui av. Angelo  Ion Florian ,  ca fiind neîntemeiată.
Cu drept de contestaţie în termen de 15 zile de la comunicare , la Consiliul Baroului Buzău, cu sediul în Buzău, B-dul Unirii, bl. 13 F-G, parter, jud. Buzău.

Art. 2   Serviciul secretariat  va comunica prezenta decizie petentului şi d-lui av. Angelo Ion Florian.


      D E C A N,
Av. Tudorancea  Mihail - Adrian
 
© 2018 Baroul Buzau
Webdesign: George Acu