Caută în acest site

Prima pagină
Convocator 24 mai 2012 - supliment Imprimare E-mail

C O N V O C A T O R 
SUPLIMENT


În baza art. 58 lit. b din Legea nr.51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat , decanul baroului convoacă şedinţa Consiliului Baroului Buzău, pentru  data  de  24.05. 2012, orele 15,00 .

ORDINEA DE ZI este următoarea :

Discutarea problemelor rezultate din afilierea Baroului Buzău la centrul INPPA Braşov .

Invitaţi : Reprezentanţi ai avocaţilor stagiari  din anul II.
Membrii Consiliului  vor putea studia documentele pentru şedinţă existente în mapele personale sau în mapa privind şedinţa Consiliului, iar orice avocat din cadrul Baroului Buzău poate fi prezent la lucrările şedinţei Consiliului Baroului Buzău .CONSILIUL  BAROULUI  BUZĂU

   DECAN :           av. Tudorancea Mihail Adrian    ____________
   PRODECAN :   av. Buharu Carmen                   ____________

CONSILIERI :     av. Bădulescu Dorin Valeriu      ____________
                            av. Constantinescu Roxana      ____________
                            av. Cucuruzac Marcel               ____________
                            av. Grigore Gheorghe               ____________
                            av. Popa Daniel                        ____________
                            av. Poteraş Lucica Mihaela      ____________
                            av. Săvulescu Ion                     ____________
                            av. Vergu Silviu                        ____________
                            av. Zaharia Aurel                      ____________

 
© 2018 Baroul Buzau
Webdesign: George Acu