Caută în acest site

Prima pagină arrow Noutăți arrow Barem Drept Procesual Penal
Barem Drept Procesual Penal Imprimare E-mail
05 decembrie 2007

BAREM

de evaluare şi notare la disciplina

DREPT PROCESUAL PENALSubiectul nr. 1

Obiectul şi subiecţii acţiunii civile            3 P


A) Definirea obiectului acţiunii civile. Acţiunea civilă are ca obiect tragerea la răspunedere civilă, a inculpatului şi a părţii responsabile civilmente, pentru paguba cauzată de inculpat prin infracţiunea săvîrşită (Art.14 alin1 cod pr. penală)            1,00 P

B) Subiectii acţiunii civile
- Subiecţii activi ai acţiunii civile.
a) Subiect activ al acţiunii civile este persoana prejudiciată prin infracţiune, moştenitorii sau reprezentanţii legali care intervin în procesul penal contra inculpatului, spre a obţine obligarea lui la repararea prejudiciului pe care l-a produs şi, eventual, şi contra persoanei responsabile civilmente.            0,50 P

b) În anumite situaţii poate exercita acţiunea civilă şi Ministerul Public care devine astfel subiect activ şi al acţiunii civile, sau chiar instanţa de judecată.            0,50 P

-Subiecţi pasiv ai acţiunii civile
a) Persoanele care răspund din punct de vedere civil pentru prejudiciul cauzat prin infracţiune. Este, astfel, subiect pasiv al acţiunii civile inculpatul care, fiind invinuit de săvârşirea faptei penale răspunde direct de paguba produsă de fapta sa.    0,50 P

b) În afara de inculpat poate fi subiect pasiv al acţiunii civile şi persoanna care, potrivit legii civile,răspunde pentru pagubele provocate prin fapta inculpatului şi care, în procesul penal capătă denumirea de parte responsabilă civilmente.            0,50 P


Subiectul nr. 2

Extinderea acţiunii penale pentru alte acte materiale (în faţa instanţei de judecată)            4,50 P

A) Înfracţiuni în cazul cărora este posibilă extinderea acţiunii penale pentru alte acte materiale( infracţiuni continuate, infracţiuni complexe, infracţiuni din obişnuinţă)            0,50 P

B) Situaţii în care poate fi extinsă acţiunea penală pentru alte acte materiale – dacă în cursul judecăţii se descoperă în sarcina inculpatului date şi cu privire la alte acte materiale care intră în conţinutul infracţiunii pentru care a fost trimis în judecată.  0,50 P

C) Cine poate dispune extinderea acţiunii penale pentru alte acte materiale ?
- Extinderea acţiunii penale pentru alte acte materiale este atributul exclusiv al instanţei de judecată. Aceasta pentru că există deja o punere în mişcare a acţiunii penale pentru infracţiunea dedusă judecătii.    0,50 P

D) Modalitatea prin care se poate dispune extinderea acţiunii penale pentru alte acte materiale.
Extinderea acţiunii penale pentru alte acte materiale se dipune printr-o încheiere motivată.Dispoziţia de extindere a acţiunii penale pentru alte acte materiale poate fi luată din oficiu, la cererea procurorului, a părţii vătămate sau a părţii civile.            1,00 P

E) Cum procedează instanţa de judecată în aceste situaţii ?
- După extinderea acţiunii materiale pentru alte acte materiale,instanţa procedează la judecarea infracţiunii în întregul ei, punând în discuţie actele cu privire la care s-a dispus extinderea şi asigurând dreptul la apărare al inculpatului            0,50 P

F) Cum procedează instanţa dacă constată că pentru o parte din actele materiale aparţinând infracţiunii imputate inculpatului se pronunţase anterior o hotărâre definitive ?
- pentru a se pronunţa o singură hotărâre pentru toate actele materiale aparţinând aceleiaşi infracţiuni, instanţa reuneşte cauza aflată în curs de judecată cu cea definitiv soluţionată, pronunţând o nouă hotărâre în raport de toate actele materiale care intră în conţinutul infracţiunii ; pedeapsa urmează a fi stabilită în raport de ansamblu actelor materiale săvârşite ; se desfiinţează hotărârea anterioară, fără a se putea pronunţa o pedeapsă mai uşoară decât cea pronunţată anterior.            1,50 PSubiectul nr. 3

Hotărârile supuse revizuirii; caracteristicile acestora, limitele în care poate fi exercitată revizuirea.    2,50 P

A) Hotărâri supuse revizuirii:
-sentinţe penale
- decizii penale,
cu condiţia ca ambele să fi soluţionat fondul cauzei.    0,50 P

B) Caracteristici:
Numai hotărârile penale definitive    0,50P

C) Limitele în care poate fi exercitată revizuirea.
O hotărîre penală poate fi revizuită cu privire la soluţia dată în latura penală, cu privire la soluţia dată în latura civilă sau numai cu privire la una din aceste laturi.Când hotărârea penală se referă la mai multe infractiuni şi la mai multe persoane, se poate cere revizuirea pentru toate faptele şi persoanele judecate sau numai pentru una sau unele infracţiuni sau persoane.            1,50 PPreşedinte Comisie Examinare,

 
© 2018 Baroul Buzau
Webdesign: George Acu