Caută în acest site

Prima pagină arrow Noutăți arrow Știri arrow Convocator 10 august 2012
Convocator 10 august 2012 Imprimare E-mail
07 august 2012
C O N V O C A T O R 

În baza art. 58 lit. b din Legea nr.51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat , decanul baroului convoacă şedinţa Consiliului Baroului Buzău, pentru data de 10.08. 2012, orele 12,00 .

ORDINEA DE ZI este următoarea :

1. Discutarea modului de organizare și al planificării învățământului profesional.
2. Discutarea organizării unor eventuale colocvii privind Noul Cod Civil și Noul Cod de Procedură Civilă, la care să fie invitați colaboratori externi, eventual dintre membrii colectivelor care au participat la elaborarea acestor coduri, inclusiv identificare, prin sondaj, a problemelor care se doresc a fi dezbătute de către avocații din cadrul Baroului Buzău.
3. Cererea formulată de d-na av. Bădulescu Alina, înregistrată la nr. 1011 din 31.07.2012 prin care solicită suspendarea din profesia de avocat conform art. 28 lit.a și d din Legea nr. 51/1995.
4. Discutarea cererii formulată de d-na av. Eremia Ruxandra, înregistrată la nr. 1004 din 30.07.2012, privind ocuparea unui loc în cabinetul nr. 5 de la sediul Baroului Buzău, având acordul celorlalți ocupanți ai cabinetului. 
5. Discutarea contestației formulate de către d-na Davidescu Ispas Doina Paula , înregistrată la nr. 997 din 27.07.2012, împotriva Deciziei Decanului Baroului Buzău nr. 19 din 21.06.2012  privind pe dl. av. Frinc Sergiu, prin care s-a respins plângerea referitor la restituirea onorariului de avocat.
6. Discutarea cererilor de suspendare din profesie formulate de av. Radu Laura și av. Satnoianu Florentin, conform prevederilor art. 28 lit. d din Legea nr. 51/1995.
7. Discutarea contestației formulată de dl. Ganea Doru împotriva Deciziei Decanului Baroului Buzău nr. 21 din 05.07.2012, privind pe d-na av. Alexandru Raluca Ecaterina , prin care s-a respins plângerea referitor la restituirea onorariului de avocat.
8. Discutarea cererii formulată de av. Bărbulescu – Simache Andrei din cadrul Baroului București, înregistrată la nr. 974 din 19.07.2012 , prin care solicită aprobarea înființării unui sediu secundar.
9. Discutarea modului în care trebuie rezolvată plata unui onorariu pentru situaţia în care avocaţii sunt desemnaţi în calitate de curatori speciali, în conformitate cu prevederile art. 57 alin.3 cu referire  la art. 162 alin.3, art. 197 alin.3, art. 677 alin.1 şi art. 678 alin.1 şi 3 din Noul Cod de Pocedură Civilă.
10. Discutarea problemelor privind desfăşurarea asistenţei judiciare, cuantumul onorariilor stabilite pentru această activitate, precum şi situaţia rezultată din numirea avocaţilor ca şi curatori speciali, activitate pentru care trebuie să se stabilească onorarii corespunzătoare, dar şi analiza întârzierilor intervenite în plata onorariilor pentru asistenţă juridică.
11. Discutarea solicitării avocaţilor din cadrul SAJ Râmnicu Sărat privind reparaţii necesare spaţiului ocupat de către aceştia în incinta Judecătoriei Râmnic Sărat.
12. Diverse.

Membrii Consiliului  vor putea studia documentele pentru şedinţă existente în mapele personale sau în mapa privind şedinţa Consiliului, iar orice avocat din cadrul Baroului Buzău poate fi prezent la lucrările şedinţei Consiliului Baroului Buzău .


CONSILIUL  BAROULUI  BUZĂU

   DECAN :          av. Tudorancea Mihail Adrian    ____________
   PRODECAN :   av. Buharu Carmen                   ____________

CONSILIERI :      av. Bădulescu Dorin Valeriu      ____________
                            av. Constantinescu Roxana      ____________
                            av. Cucuruzac Marcel               ____________
                            av. Grigore Gheorghe               ____________
                            av. Popa Daniel                        ____________
                            av. Poteraş Lucica Mihaela      ____________
                            av. Săvulescu Ion                     ____________
                            av. Vergu Silviu                        ____________
                            av. Zaharia Aurel                      ____________

 
© 2018 Baroul Buzau
Webdesign: George Acu