Caută în acest site

Prima pagină
Anunț examen Barou 2012 Imprimare E-mail
06 septembrie 2012

ANUNŢ


UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA  anunţă organizarea examenului  de primire în profesie ca avocat (pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a  persoanelor care au absolvit  examenul de definitivat în alte profesii juridice,  sesiunea octombrie 2012.
Examenul se va desfăşura în perioada 08.10.2012 – 19.10.2012, conform următorului calendar :
- luni, 08.10.2012 – proba scrisă tip grilă pentru candidaţii care vor dobândi calitatea de avocat stagiar;
- miercuri, 17.10.2012 – proba scrisă la disciplinele : Drept civil şi Drept procesual civil (două teze distincte), pentru toţi candidaţii;
- joi, 18.10.2012 – proba scrisă la disciplina Organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, pentru toţi candidaţii;
- vineri, 19.10.2012 – proba scrisă la disciplinele Drept penal şi Drept procesual penal (două teze distincte), pentru toţi candidaţii;
Examenul se va desfăşura la INPPA  central şi la centrele teritoriale, BAROUL BUZĂU fiind arondat la CENTRUL TERITORIAL INPPA BRAŞOV.
Cererile de înscriere a candidaţilor la examen, însoţite de actele prevăzute  în regulamentul de examen aprobat prin Hotărârea nr. 04/2011 din 08.07.2011 a Consiliului UNBR, republicată conform art. III din Hotărârea nr. 357/03.03.2012 pentru modificarea şi completarea Regulamentului – Cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat şi admitere în cadrul INPPA (pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a  persoanelor care au absolvit  examenul de definitivat în alte profesii juridice, se vor depune în perioada 03.09.2012 – 12.09.2012 la secretariatul Baroului Buzău.
Regulamentul de examen, tematica şi bibliografia sunt cele aprobate prin Hotărârea nr. 04/2011 din 08.07.2011 a Consiliului UNBR , republicată conform art. III din Hotărârea nr. 357/03.03.2012 a Consiliului UNBR şi sunt publicate pe pagina de web a UNBR (www.unbr.ro).
Taxele  de înscriere la examen :
- 800 lei şi se va achita în contul INPPA Bucureşti nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la BCR Sucursala Unirea – Bucureşti, cu menţiunea „Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea octombrie 2012”, respectiv „ Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea octombrie 2012”.
- 300 lei  taxa pentru înregistrarea şi verificarea dosarelor pentru primirea în profesie cu examen . Taxa se achită în numerar la secretariatul  Baroului Buzău sau în contul RO50RNCB0096031403820001 deschis la BCR Sucursala Buzău.

DECAN,
Av. Tudorancea Mihail-Adrian

 
© 2018 Baroul Buzau
Webdesign: George Acu