Caută în acest site

Prima pagină
Convocator ședință 7 sep 2012 Imprimare E-mail
06 septembrie 2012

C O N V O C A T O R 

În baza art. 58 lit. b din Legea nr.51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat , decanul baroului convoacă şedinţa Consiliului Baroului Buzău, pentru  data  de  07.09.2012, orele 13.00

ORDINEA DE ZI este următoarea :
1. Depunere jurământ av. Miron Emilian Sorin.
2. Analizarea cererii av. stagiar Nistor Alexandra Mihaela , înregistrată la nr. 1103 din 04.09.2012, prin care solicită aprobarea înscrierii la INPPA Centrul Teritorial Bucureşti.
3. Analizarea cererii av. Bădulescu Simache Andrei (înscris în Baroul Bucureşti), înregistrată la nr. 1090 din 28.08.2012,  prin care solicită ca taxa de înfiinţare sediu secundar să fie în cuantum de 1.500 lei şi nu 1.500 lei plus 10.000 lei.
4. Diverse.
Membrii Consiliului  vor putea studia documentele pentru şedinţă existente în mapele personale sau în mapa privind şedinţa Consiliului, iar orice avocat din cadrul Baroului Buzău poate fi prezent la lucrările şedinţei Consiliului Baroului Buzău .CONSILIUL  BAROULUI  BUZĂU

   DECAN :          av. Tudorancea Mihail Adrian    ____________
   PRODECAN :   av. Buharu Carmen                   ____________

CONSILIERI :      av. Bădulescu Dorin Valeriu      ____________
                            av. Constantinescu Roxana      ____________
                            av. Cucuruzac Marcel               ____________
                            av. Grigore Gheorghe               ____________
                            av. Popa Daniel                        ____________
                            av. Poteraş Lucica Mihaela      ____________
                            av. Săvulescu Ion                     ____________
                            av. Vergu Silviu                        ____________
                            av. Zaharia Aurel                      ____________

 
© 2018 Baroul Buzau
Webdesign: George Acu