Caută în acest site

Prima pagină
Convocator ședință consiliu 21 ian 2013 Imprimare E-mail
15 ianuarie 2013

C O N V O C A T O R

 
În baza art. 58 lit. b din Legea nr.51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat , decanul baroului convoacă şedinţa Consiliului Baroului Buzău, pentru  data  de  21.01.2013, orele 15.00
 
ORDINEA DE ZI este următoarea :
 1. Informare cu privire la şedinţa Consiliului UNBR din 15-16.12.2012 
 2. Rediscutarea Deciziei nr. 102 din 19.07.2012 a Consiliului Baroului Buzău , privind taxele de înfiinţare sediu secundar şi rediscutarea cererilor privind înfiinţarea de sedii secundare depuse de către SCP Boştină şi Asociaţii SPRL şi av. Bărbulescu –Simache Andrei.
 3. Discutarea cererii d-lui av. Ghindeanu Mihai Valentin , înregistrată sub nr. 1351/04.12.2012 , prin care solicită aprobarea închirierii unui spaţiu  într-unul din cabinetele din sediul Baroului Buzău .
 4. Discutarea cererii d-nei av. Râpeanu Elena, înregistrată sub nr. 1369/07.12.2012, prin care solicită aprobarea continuării exercitării profesiei de avocat, după pensionare.
 5. Discutarea cererii d-rei av. stagiar Lupan Raluca, înregistrată sub nr. 1385/13.12.2012, prin care solicită aprobarea transferului din cadrul INPPA Braşov la INPPA Galaţi.
 6. Discutarea cererii d-nei av. stagiar Cristea Adina Mirela, înregistrată sub nr. 1386/13.12.2012, prin care solicită aprobarea transferului din cadrul INPPA Braşov la INPPA Galaţi.
 7. Discutarea  cererii d-lui av. stagiar Diaconu Cosmin Ion, înregistrată sub nr. 1425/19.12.2012, prin care solicită aprobarea transferului din cadrul INPPA Braşov la INPPA Galaţi. 
 8. Discutarea cererii d-nei av. Vlăsceanu Cristina – responsabil SAJ Pogoanele, înregistrată sub nr. 1333/28.11.2012, prin care solicită aprobarea dotării biroului SAJ Pogoanele cu mochetă şi imprimantă.
 9. Discutarea cererii d-nei Iordache Camelia , înregistrată sub nr. 1391/13.12.2012, prin care solicită înscrierea ca avocat în cadrul Baroului Buzău.
 10. Discutarea cererii d-nei av. Guriţă-Manole Rodica , înregistrată sub nr. 1418/18.12.2012, prin care aprobarea încetării activităţii societăţii civile SCP „Guriţă &  Guriţă”. 
 11. Discutarea cererii d-nei av. Guriţă-Manole Rodica, înregistrată sub nr. 1419/18.12.2012, prin care solicită aprobarea înfiinţării cabinetului individual – „Rodica Guriţă-Manole – Cabinet de avocat”.
 12. Discutarea cererii d-nei av. Mitrofan Cornelia Suzana, înregistrată sub nr. 1426/19.12.2012, prin care solicită aprobarea reluării activităţii profesionale după suspendarea pentru îngrijirea copilului. 
 13. Discutarea cererii d-nei av. Dopagne Loredana Vasilica, înregistrată sub nr. 1428/19.12.2012, prin care  solicită suspendarea din profesie pentru incompatibilitate. 
 14. Discutarea cererii d-lui av. Sălcuţan Mihai, înregistrată sub nr. 1436/21.12.2012, prin care solicită retragerea definitivă din profesia de avocat.
 15. Discutarea adresei nr. 1442/27.12.2012 a Baroului Tournai. 
 16. Discutarea plângerii d-lui Toma Vasile – administrator al SC Stilart, înregistrată sub nr. 1374 din 10.12.2012, formulată împotriva d-lui av. Pană Gheorghe. 
 17. Discutarea cererilor de continuare a exercitării profesiei în anul 2013, formulate de următorii avocaţi : Râpeanu Elena, Anghel Stancu, Dincă Ionel, Rusen Gheorghe, Popa Gheorghiţă, Horjea Cornel, Moise Ion, Chivulescu Eugenia, Mănăilă Zoe Maria, Stănescu Constantin, Vîjîiac Ion, Pană Gheorghe, Râpeanu Gheorghe, Giurgea Gabriela, Radu Emilia, Cone Cornel, Radu Adriana, Drăgostin Vasile, Iana Aurelian, Dobrescu Raul , Săvulescu Ion , Nica Ionel , Stan Gheorghe , Florescu Smaranda , Căşaru Victoria şi Grigoriţă Viorica.
 18. Discutarea plângerilor formulate de d-na Jureschi Aurelia şi dl. Jureschi Vasile împotriva d-nei av. Zaharia Viorica , înregistrate sub nr. 8/S/2012 şi 9/S/2012 .
 19. Discutarea Deciziei nr. 47/14.12.2012 a UNBR prin care s-au validat rezultatele de absolvire a INPPA.
 20. Discutarea cererilor de înscriere pe Tabloul avocaţilor definitivi ale avocaţilor care au absolvit examenul de definitivat la INPPA.
 21. Discutarea cererii de înscriere pe Tabloul avocaţilor stagiari formulată de dl. Calotă Florin, ca urmare a promovării examenului de primire în profesie ca avocat stagiar.
 22. Fixarea datei Adunării Generale a avocaţilor Baroului Buzău  , pe anul 2013.
 23. Discutarea întârzierilor privind plata onorariilor din oficiu şi a măsurilor care se impun a fi luate  pentru a reglementa această situaţie , având în vedere întârzierile constante la plata acestor onorarii , inclusiv iniţierea unor forme de protest.
 24. Aprobarea Tabloului avocaţilor Baroului Buzău.
 25. Diverse.

Solicit membrilor Consiliului Baroului Buzău  să se prezinte la Secretatul baroului pentru a prelua mapele cu documentele pregătite şi  restul actelor privind şedinţa de Consiliu, cu cel puţin o zi înainte de 21.01.2013, sub luare de semnătură, fiind inadmisibil ca două şedinţe la consecutive ale Consiliului să nu se poată desfăşura din lipsă de cvorum, iar şedinţa să se desfăşoare în condiţii optime. Orice  avocat din cadrul Baroului Buzău poate fi prezent la lucrările şedinţei Consiliului Baroului Buzău.


CONSILIUL  BAROULUI  BUZĂU

   DECAN :          av. Tudorancea Mihail Adrian    ____________
   PRODECAN :   av. Buharu Carmen                   ____________

CONSILIERI :      av. Bădulescu Dorin Valeriu      ____________
                            av. Constantinescu Roxana      ____________
                            av. Cucuruzac Marcel               ____________
                            av. Grigore Gheorghe               ____________
                            av. Popa Daniel                        ____________
                            av. Poteraş Lucica Mihaela      ____________
                            av. Săvulescu Ion                     ____________
                            av. Vergu Silviu                        ____________
                            av. Zaharia Aurel                      ____________

 
© 2018 Baroul Buzau
Webdesign: George Acu