Caută în acest site

Prima pagină arrow Noutăți arrow Știri arrow Convocator ședință 22 apr 2013
Convocator ședință 22 apr 2013 Imprimare E-mail
18 aprilie 2013

C O N V O C A T O R 


În baza art. 58 lit. b din Legea nr.51/1995 privind organizarea si exercitarea profesiei de avocat , decanul baroului convoaca sedinta Consiliului Baroului Buzau, pentru  data  de  22.04.2013, orele 14,00.

ORDINEA DE ZI este urmatoarea :

 
1. Discutarea unor aspecte privind reglementarea modului de organizare a SAJ – urmarire penala . Invitata d-ra av. Voicila Anda Gabriela – Responsabil SAJ – urmarire penala.
2. Rediscutarea cererii d-rei av. Lupan Raluca, înregistrata sub nr. 314 din 19.02.2013, prin care aduce la cunostinta Consiliului, ca în cursul anului 2012 a primit un numar redus de împuterniciri din oficiu la urmarirea penala.
3. Discutarea adresei nr. 449 /2013 din 10.04.2013  a INPPA Brasov  si reanalizarea Deciziilor emise pentru avocatii stagiari.
4. Discutarea cererii formulata de av. Burlacu Alina Diana din cadrul Baroului Galati , prin care solicita transferul în cadrul Baroului Buzau.
5. Rediscutarea cererii formulata de dl. av. stagiar Cristea Ion Dumitru, înregistrata sub nr. 374 din 15.03.2013, prin care solicita acodrarea unui ajutor financiar constând în c/v taxei aferente anului II de studii în cadrul INPPA.
6. Discutarea cererii formulata de d-ra av. Mihailescu Cristina Alina , înregistrata sub nr. 402 din 26.03.2013, privind modalitatea de exercitare a profesiei.
7. Discutarea cererii formulata de d-na Busuioc Ilona Raluca, înregistrata sub nr. 420 din 28.03.2013, prin care solicita aprobarea alocarii spre închiriere a unui spatiu în cadrul sediului Baroului Buzau, situat în cabinetul nr. 1.
8. Discutarea cererii formulata de d-ra av. stagiar Nistor Alexandra Mihaela, înregistrata sub nr. 426 din 01.04.2013, prin care aduce la cunostinta Consiliului ca îsi manifesta acordul de vointa în sensul încetarii contractului de colaborare profesionala încheiat cu dl. av. Caloian Florin. 
9. Discutarea cererii formulata de d-ra av. stag. Nistor Alexandra Mihaela, înregistrata sub nr. 427 din 01.04.2013 privind încheierea unui Contract de colaborare  profesionala cu dl. av. Tibisoiu Dumitru Daniel.
10. Adresa nr. 550 din 02.04.2013 a Baroului Alba  privind cheltuielile administrative ale CAA  si ale Filialelor CAA.
11. Discutarea Referatului întocmit de contabilul Baroului Buzau, înregistrat sub nr. 472 din 18.04.2013, referitor la cuantumul taxelor profesionale percepute de barou si a modul de recuperare a chiriei si a utilitatilor de la sediul Baroului Buzau.
12. Discutarea cererii formulata de dl. av. Dragostin Vasile, înregistrata sub nr. 473 din 18.04.2013, prin care solicita radierea din Tabloul avocatilor Baroului Buzau, ca urmare a retragerii definitive din profesie începând cu data de 01.05.2013.
13. Rediscutarea situatiei terenului detinut de Baroul Buzau pe raza comunei Stâlpu, jud. Buzau si modalitati de recuperare a prejudiciului produs de SC GEOP SRL.


14. Cererea formulata de d-na av. Burada Emilia, înregistrata la CAA Filiala Buzau sub nr. 73 din 29.03.2013, prin care solicita acordarea unui ajutor material.
15. Discutarea propunerii de suspendare facuta de CAA Filiala Buzau pentru restantierii la plata contributiilor profesionale catre CAA Filiala Buzau, pe o perioada mai mare de 3 luni.
16. Discutarea ofertei LEADER MOBILE , înregistrata sub nr. 464 din 16.04.2013, privind o linie de comunicare directa, ce permite trimiterea de mesaje catre o banca de date proprie. 
17. Rediscutarea sesizarii  d-lui Toma Vasile, înregistrata sub nr. 1374 din 10.12.2012, formulata împotriva d-lui av. Pana Gheorghe. 
18. Rediscutarea plângerilor formulate de d-na Jureschi Aurelia si dl. Jureschi Vasile, împotriva d-nei av. Zaharia Viorica, având în vedere referatul întocmit de catre av. Popa Daniel.
19. Discutarea plângerilor formulate de av. Dobrescu Raul si av. Zaharia Viorica, pe baza referatului întocmit de av. Popa Daniel. 
20. Discutarea reprezentarii în fata Comisiei de disciplina a UNBR privind recursul formulat de av. Chioibas Profir si desemnarea unui raportor. 
21. Prezentarea situatiei CAA Filiala Buzau si a aspectelor rezultate ca urmare a masurilor discutate în cadrul Congresului avocatilor din luna martie 2013. Invitat av. Angelo Ion Florian – Presedinte CAA Filiala Buzau.
22. Prezentarea hotarârilor adoptate la Congresului avocatilor – martie 2013.
23. Diverse.    Membrii Consiliului  vor putea studia documentele pentru sedinta existente în mapele personale sau în mapa privind sedinta Consiliului, iar orice avocat din cadrul Baroului Buzau poate fi prezent la lucrarile sedintei Consiliului Baroului Buzau .CONSILIUL  BAROULUI  BUZAU

DECAN :          av. Tudorancea Mihail Adrian    ____________
PRODECAN :   av. Buharu Carmen                   ____________

CONSILIERI :      av. Badulescu Dorin Valeriu      ____________
                            av. Constantinescu Roxana      ____________
                            av. Cucuruzac Marcel               ____________
                            av. Grigore Gheorghe               ____________
                            av. Popa Daniel                        ____________
                            av. Poteras Lucica Mihaela      ____________
                            av. Savulescu Ion                     ____________
                            av. Vergu Silviu                        ____________
                            av. Zaharia Aurel                      ____________

INVITATI :            av. Voicila Anda Gabriela       ____________
                             av.  Angelo Ion Florian            ____________
 
© 2018 Baroul Buzau
Webdesign: George Acu