Caută în acest site

Prima pagină
Convocator ședință consiliu 30 iulie 2013 Imprimare E-mail
26 iulie 2013

C O N V O C A T O R

 
În baza art. 58 lit. b din Legea nr.51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat , decanul baroului convoacă şedinţa Consiliului Baroului Buzău, pentru data de 30.07.2013, orele 12:00.
 
ORDINEA DE ZI este următoarea:
 
1. Discutarea cererii înregistrată sub nr. 669 din 03.07.2013 formulată de dl. av. Zaharia Aurel, privind renunţarea la locul pe care îl ocupă la cabinetul nr. 7 
2.  Discutarea cererii înregistrată sub nr. 652 din 27.06.2013, formulată de d-ra av. Stanciu Anişoara , prin care solicită aprobarea ocupării unui loc într-unul din cabinetele de la sediul Baroului Buzău. 
3. Discutarea posibilităţii de acordare a unui ajutor material unui avocat stagiar din cadrul Baroului Buzău, ca urmare a legatului instituit în testamentul  d-lui av. Jarnea Horia, conform dispoziţiilor Consiliului Baroului Buzău  din şedinţa  din data de 22.04.2013.
4. Discutarea cererii înregistrată sub nr. 730 din 17.07.2013 , formulată de d-na av. Frinc Roxana, prin care solicită înscrierea pe Tabloul avocaţilor cu numele Chioibaş , ca urmare a divorţului.
5. Discutarea de propuneri privind comunicarea unor subiecte pentru examenul de primire în profesia de avocat – sesiunea septembrie  2013 .
6. Discutarea de propuneri privind  modificarea  şi completarea Legii nr. 51/1995, a Statutului profesiei de avocat, a Statutului CAA şi a legislaţiei din alte domenii, cu incidenţă asupra profesiei de avocat.
7. Diverse.
Membrii Consiliului  vor putea studia documentele pentru şedinţă existente în mapele personale sau în mapa privind şedinţa Consiliului, iar orice avocat din cadrul Baroului Buzău poate fi prezent la lucrările şedinţei Consiliului Baroului Buzău.
 
CONSILIUL  BAROULUI  BUZĂU
   DECAN:          av. Tudorancea Mihail Adrian    ____________
   PRODECAN:  av. Buharu Carmen                   ____________
CONSILIERI :    av. Bădulescu Dorin Valeriu      ____________
                            av. Constantinescu Roxana      ____________
                            av. Cucuruzac Marcel               ____________
                            av. Grigore Gheorghe               ____________
                            av. Popa Daniel                        ____________
                            av. Poteraş Lucica Mihaela      ____________
                            av. Săvulescu Ion                     ____________
                            av. Vergu Silviu                        ____________
                            av. Zaharia Aurel                      ____________
 
© 2018 Baroul Buzau
Webdesign: George Acu