Caută în acest site

Prima pagină
Proces verbal 30 iulie 2013 Imprimare E-mail
05 decembrie 2013

PROCES VERBAL
Încheiat astăzi 30.07.2013


Astăzi, data de mai sus are loc la sediul Baroului Buzău ședința membrilor Consiliului Baroului Buzău, convocată și prezidată de decanul Baroului Buzău – av. Tudorancea Mihail-Adrian.

ORDINEA DE ZI este următoarea :
1. Discutarea cererii înregistrată sub nr. 669 din 03.07.2013 formulată de dl. av. Zaharia Aurel, privind renunţarea la locul pe care îl ocupă la cabinetul nr. 7 din cadrul Baroului Buzău.
2. Discutarea cererii înregistrată sub nr. 652 din 27.06.2013, formulată de d-ra av. Stanciu Anişoara, prin care solicită aprobarea ocupării unui loc într-unul din cabinetele de la sediul Baroului Buzău. 
3. Discutarea posibilităţii de acordare a unui ajutor material unui avocat stagiar din cadrul Baroului Buzău, ca urmare a legatului instituit în testamentul d-lui av. Jarnea Horia, conform dispoziţiilor Consiliului Baroului Buzău din şedinţa din data de 22.04.2013.
4. Discutarea cererii înregistrată sub nr. 730 din 17.07.2013, formulată de d-na av. Frinc Roxana, prin care solicită înscrierea pe Tabloul avocaţilor cu numele Chioibaş, având în vedere hotărârea de divorț.
5. Discutarea de propuneri privind comunicarea unor subiecte pentru examenul de primire în profesia de avocat – sesiunea septembrie 2013 .
6. Discutarea de propuneri privind modificarea şi completarea Legii nr. 51/1995, a Statutului profesiei de avocat, a Statutului CAA şi a legislaţiei din alte domenii, cu incidenţă asupra profesiei de avocat.
7. Diverse.

SUPLIMENT
1. Discutarea sesizării privind exercitarea unor activităţi de avocatură clandestină, transmisă de SAJ Râmnicu Sărat.
2. Discutarea cererii înregistrată sub nr. 744 din 29.07.2013, formulată de d-na av. Doană Mariana Raluca, prin care solicită aprobarea ocupării unui loc într-unul din cabinetele de la sediul Baroului Buzău.
3. Reanalizarea tuturor cererilor deja existente privind atribuirea de spaţii la sediul Baroului Buzău.
La ședință participă : av. Cucuruzac Marcel, av. Constantinescu Roxana, av. Popa Daniel, av. Poteraș Lucica Mihaela, av. Săvulescu Ion, av. Tudorancea Mihail Adrian și av. Vergu Silviu, av. Zaharia Aurel.

Lipsesc: av. Bădulescu Dorin (motivat), av. Buharu Carmen, av. Grigore Gheorghe (motivat) .


La punctul nr. 1 al ordinii de zi se discută cererea înregistrată sub nr. 669 din 03.07.2013 formulată de dl. av. Zaharia Aurel, privind renunţarea la locul pe care îl ocupă la cabinetul nr. 7, începând cu data de 01.07.2013. Se supune la vot cererea d-lui av, Zaharia Aurel privind schimbarea sediului profesional, ca adresă. Se votează în unanimitate. 

La punctul nr. 2 al ordinii de zi se discută cererea înregistrată sub nr. 652 din 27.06.2013, formulată de d-ra av. Stanciu Anişoara, prin care solicită aprobarea ocupării unui loc într-unul din cabinetele de la sediul Baroului Buzău. 
Se constată că există mai multe cereri de aprobare a ocupării unui loc la sediul Baroului Buzău :
- av. Sigaciu Carmen - nr. 373 din 17.06.2009
- av. Șerban Florin – nr. 380 din 10.06.2013
- av. Pîrlog Gabriel - nr. 232 din 03.03.2011
Dl. Decan informează că av. Sigaciu, av. Șerban și av. Pîrlog nu doresc ca cererilor lor să fie puse în discuție la acest moment.
Se propune înaintarea unor adrese către av. Petrice Niculina și av. Stanciu Anișoara, să indice în ce cabinet doresc să ocupe un loc și să aducă acordul colegilor din cabinetul unde doresc să-și exercite profesia, având în vedere procesul verbal al ședinței Consiliului Baroului Buzău din data de 19.07.2012, de pe care li se va comunica un extras.
Cererea formulată de d-na av. Doană Mariana Raluca, înregistrată sub nr. 744 din 29.07.2013, prin care solicită aprobarea ocupării unui loc în cabinetul nr. 7. Are în acest sens acordul scris al d-rei av. Grigore Irina și al d-lui av. Manole Gheorghe. Se supune la vot. Se votează în unanimitate.

La punctul nr. 3 al ordinii de zi se discută posibilitatea de acordare a unui ajutor material unui avocat stagiar din cadrul Baroului Buzău, ca urmare a legatului instituit în testamentul d-lui av. Jarnea Horia, conform dispoziţiilor Consiliului Baroului Buzău din şedinţa din data de 22.04.2013.
Dl. Decan propune unele criterii privind acordarea acestui ajutor material, între care să figureze :
- criterii de competență profesională
Av. Constantinescu propune :
- atitudinea față de profesie și față de colegi;
- respectarea deontologiei profesionale;
- interesul manifestat în punerea concluziilor și pregătirea dosarelor ;
- recomandare din partea maestrului;
- modul în care se prezintă în fața instanței;
- participarea la ședințele de învățămînt;
- notele la examenul de primire în profesie;
- îndeplinirea obligațiilor profesionale.
Se supun la vot propunerile. Se votează în unanimitate.
În subsidiar urmează să fie avută în vedere și situația materială, dacă există egalitate între celelalte criterii. Se va emite Hotărâre, iar Serviciul secretariat o va aduce la cunoștința celor interesați și va anunța Decanul ca la sfârșitul lunii septembrie a fiecărui an, să se pună în discuție această Hotărâre.

La punctul nr. 4 al ordinii de zi se discută cererea înregistrată sub nr. 730 din 17.07.2013, formulată de d-na av. Frinc Roxana, prin care solicită înscrierea pe Tabloul avocaţilor cu numele Chioibaş, ca urmare a divorţului. Se aprobă în unanimitate. Se va emite decizie în acest sens.

La punctul nr. 5 al ordinii de zi se fac propuneri privind comunicarea unor subiecte pentru examenul de primire în profesia de avocat – sesiunea septembrie 2013 . Se vor transmite astfel de propuneri dacă vor exista, până la data de 15.08.2013.

La punctul nr. 6 al ordinii de zi se fac propuneri privind modificarea şi completarea Legii nr. 51/1995, a Statutului profesiei de avocat, a Statutului CAA şi a legislaţiei din alte domenii, cu incidenţă asupra profesiei de avocat.
Se prezintă Hotărârea nr. 769 din 29.06.2013 a Consiliului UNBR privind modificarea și completarea statutului profesiei de avocat, urmând ca restul aspectelor să fie discutate într-o ședință ulterioară.

La punctul nr. 7 al ordinii de zi – Diverse – se discută următoarele :
- cererea formulată de dl. av. Sălcuțan Alexandru Lucian, înregistrată sub nr. 746 din 30.07.2013, prin care solicită completarea Deciziei nr. 111 din 27.06.2013 în sensul ca societatea civilă de avocați ”Sălcuțan & Sălcuțan” marca Pro Veritas s-a dizolvat. Se aprobă în unanimitate. Se va completa Decizia nr. 111/2013 în acest sens.
- sesizarea formulată de d-na av. Dobre Adriana, prin care aduce la cunoștință că d-na grefier Crăciun de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău o denigrează. Se propune înștiințarea prin adresă a Parchetului, că există o astfel de sesizare și să ia măsurile care se impun.
- adresa nr.739 din 26.07.2013 prin care avocații SAJ Râmnicu Sărat aduc la cunoștință numele persoanelor care desfășoară activități de avocatură clandestină. Se propune ca av. Vergu Silviu să formuleze plângere penală împotriva acestora pentru exercitarea fără drept a profesiei de avocat și portul de însemne ale profesiei, precum și pentru evaziune fiscală, în termen de 15 zile și să o prezinte Decanului. Se votează în unanimitate.
- cererea înregistrată sub nr. 742 din 29.07.2013, formulată de d-na av. Tudorache Nina, prin care aduce la cunoștința Consiliului Baroului Buzău, că începând cu data de 19.08.2013 își reia activitatea profesională, întreruptă pentru creșterea copilului până la 2 ani. Se constată că această cerere este fără obiect, deoarece d-na av. Tudorache Nina nu a formulat cerere de suspendare din profesie .
Av. Constatinescu propune înființarea unei Comisii de control profesional formată din membrii consiliului, care să urmărească modul în care avocații respectă regulile de deontologie profesională, în dorința îmbunătățirii calității actului de justiție și a relațiilor profesionale dintre avocați și instanțele de judecată. Se supune la vot propunerea și se votează în unanimitate, urmând într-o ședință ulterioară să se stabilească modul concret de lucru al acestei comisii.
Av. Constatinescu propune modificarea modului de desfășurare a ședințelor de învățămînt profesional. Propune ca ședințele să se țină o dată pe lună, de preferat sâmbăta sau în variantă on-line. Se va analiza propunerea, care se votează în principiu, urmând să se stabilească detaliile și după consultarea INPPA.
Dl. Decan informează asupra faptului că trebuie respectate regulamentele existente și că la ultima ședință a Consiliului UNBR s-a discutat și asupra modului de organizare a învățămîntului profesional, pentru a se putea accede la punctajul cerut de INPPA.
Av. Constatinescu propune organizarea un centru satelit de pregătire pentru doritorii de a se înscrie la examenului de intrare în profesia de avocat. Se va solicita părerea INPPA, după ce d-na av. Constantinescu Roxana va formula propunerea în mod concret.
Dl. Decan informează că propunerea privind acordarea de cheltuieli de deplasare a avocaților, care asigură asistența judiciară din oficiu în afara Municipiului Buzău, respectiv la Posturile comunale de Poliție, pentru decontarea acestora din fondul de 1% constituit la nivelul fiecărui barou, nu a primit aprobarea Departamentului Centralizat pentru Asistență Judiciară din cadrul UNBR, conform adresei nr. 23-DCAJ din 25.07.2013.
Se discută asupra necesității efectuării lucrărilor de reparații la sediul Baroului Buzău și la SAJ Râmnicu Sărat. Se votează în unanimitate să fie luate în considerare ofertele obținute, avându-se în vedere criteriul principal al celor mai mici prețuri de executare a lucrărilor, fiind mandata Decanul Baroului Buzău pentru a efectua o selecție.
Dl. Decan informează că se va efectua o exprtiză, pentru a avea evidența lucrărilor necesare și urgente, dar că se impun și reparații curente. Se votează în unanimitate.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal care va fi afișat la sediul Baroului Buzău și pe site-ul Baroului Buzău.
 

Decan,
Av. Tudorancea Mihail – Adrian

Consilieri
av. Constantinescu Roxana _________________ 
av. Cucuruzac Marcel  _________________ 
av. Popa Daniel  _________________
av. Poteraș Lucica Mihaela _________________ 
av. Săvulescu Ion  _________________
av. Vergu Silviu  _________________
av. Zaharia Aurel  _________________
 
© 2018 Baroul Buzau
Webdesign: George Acu