Caută în acest site

Prima pagină arrow Noutăți arrow Proces verbal 06 august 2013
Proces verbal 06 august 2013 Imprimare E-mail
05 decembrie 2013

PROCES VERBAL
Încheiat astăzi 06.08.2013


Astăzi, data de mai sus are loc la sediul Baroului Buzău ședința membrilor Consiliului Baroului Buzău, convocată  și prezidată de  decanul Baroului Buzău – av. Tudorancea Mihail-Adrian.

ORDINEA DE ZI este următoarea :
1. Discutarea solicitării INPAA Braşov privind propunerile pentru constituirea Comisiei de examen pentru primirea în profesia de avocat– sesiunea septembrie 2013.
2. Desemnarea unui reprezentant în litigiul având ca obiect sesizarea formulată de către petentul Ganea Doru. 
3. Diverse.

La ședință participă : av. Constantinescu Roxana, av. Grigore Gheorghe, av.Popa Daniel, av. Poteraș Lucica Mihaela, av. Săvulescu Ion, av. Tudorancea Mihail Adrian, av. Vergu Silviu, şi av. Zaharia Aurel.

Lipsesc: av. Bădulescu Dorin (motivat), av. Buharu Carmen și av. Cucuruzac Marcel (motivat) .

La punctul nr. 1 al ordinii de zi se discută solicitarea INPPA Braşov privind propunerile pentru constituirea Comisiei de examen pentru primirea în profesia de avocat – sesiunea septembrie 2013.
Av. Zaharia Aurel își exprimă dorința de a face parte din Comisia de corectare la examenul de drept procedură penală și în subsidiar penal.
Av. Grigore Gheorghe optează pentru Comisia de corectare la examenul de drept  penal și în subsidiar procedură penală.
Av. Tudorancea optează pentru Comisia de corectarea la examenul la drept civil.
Av. Poteraș Lucica optează pentru examenul privind organizarea profesiei (elaborarea subiecte și corectare).
Av. Popa Daniel optează pentru examenul privind organizarea profesiei (elaborarea subiecte și corectare).
Consiliul analizează propunerile și le validează , considerând că sunt îndeplinite condițiile  prevăzute  de Hotărârea nr. 4/2011 a Consiliului UNBR, actualizată prin Hotărârea nr. 693/2013 a Consiliului UNBR. Se votează în unanimitate, urmând să se înainteze adresă cu propunerile de mai sus către INPPA Brașov.

La punctul nr. 2 al ordinii de zi se discută desemnarea unui reprezentant în litigiul având ca obiect sesizarea formulată de către petentul Ganea Doru. 
Se desemnează av. Poteraș Lucica să formuleze întâmpinare din partea Consiliului Baroului Buzău și a Baroului Buzău. 

La punctul nr. 3 al ordinii de zi se discută:
- răspunsul înregistrat sub nr. 777 din 06.08.2013 formulat de dl. av. Pană Gheorghe la adresa nr. 552 din 17.05.2013 prin care i se solicita să depună , în vederea soluționării plângerii formulate de dl. Toma Vasile împotriva sa, copie de pe contractul de asistență juridică și împuternicirea avocațială . Se constată că nu a prezentat toate documentele solicitate, urmând a se reveni cu adresă pentru a prezenta actele solicitate deja, cu excepția contractului de asistență juridică.
- adresa nr. 39/P/2011 din 29.07.2013 a IJP Buzău - Serviciul de Investigații a Fraudelor, referitoare la comportamentul d-lui av. Tîrcavu Gheorghe . Se va înaita o adresă către dl. av. Tîrcavu să-și exprime punctul de vedere. Se votează în unanimitate să se emită o adresă către IJP prin care să fie informat că adresa  a fost discutată în ședința de Consiliu și că în baza acesteia i se solicită d-lui av. Tîrcavu un punct de vedere scris, urmând ca ulterior să se comunice un răspuns către IJP în legătură cu aspectele sesizate.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal care va fi  afișat la sediul Baroului Buzău și pe site-ul Baroului Buzău.

           
Decan,
Av. Tudorancea Mihail – Adrian

Consilieri:
av. Constantinescu Roxana             _________________ 
av. Grigore Gheorghe                      __________________
av. Popa Daniel                              _________________
av. Poteraș Lucica Mihaela              _________________         
av. Săvulescu Ion                            _________________
av. Vergu   Silviu                             _________________
av. Zaharia Aurel                             _________________
 
© 2018 Baroul Buzau
Webdesign: George Acu