Caută în acest site

Prima pagină
Proces verbal 22 august 2013 Imprimare E-mail
05 decembrie 2013

PROCES VERBAL
Încheiat astăzi 22.08.2013


Astăzi, data de mai sus are loc la sediul Baroului Buzău ședința membrilor Consiliului Baroului Buzău, convocată și prezidată de Decanul Baroului Buzău – av. Tudorancea Mihail-Adrian.

La ședință participă: av. Bădulescu Dorin av. Buharu Carmen, av. Constantinescu Roxana, av. Grigore Gheorghe, av. Poteraș Lucica Mihaela, av. Săvulescu Ion, av. Tudorancea Mihail Adrian, av. Vergu Silviu și av. Zaharia Aurel.

Lipsesc : av. Popa Daniel și av. Cucuruzac Marcel.
 
 
ORDINEA DE ZI este următoarea:

1. Analiza dosarelor de înscriere la examenul de primire în profesia de avocat – sesiunea septembrie 2013.
2. Diverse.

La punctul nr. 1 al ordinii de zi se analizează dosarele de înscriere la examenul de primire în profesia de avocat – sesiunea septembrie 2013, după cum urmează:
- cererea formulată de Berbec M. Laurențiu Ovidiu, înregistrată sub nr. 759 din 01.08.2013 – pentru avocați stagiari. Se validează în unanimitate.
- cererea formulată de Dragostin V. Coralia Bianca, înregistrată sub nr. 811 din 12.08.2013 – pentru avocați stagiari. Se validează în unanimitate.
- cererea formulată de Kovacs I. Tiberiu, înregistrată sub nr. 812 din 12.08.2013 – pentru avocați stagiari. Se validează în unanimitate.
- cererea formulată de Petriceanu Gh. Andrei Iulian, înregistrată sub nr. 813 din 12.08.2013 – pentru avocați stagiari. Se validează în unanimitate.
- cererea formulată de Niță T. Iulian, înregistrată sub nr. 817 din 16.08.2013 – pentru avocați definitivi. se validează în unanimitate.
- cererea formulată de Oancea I. Manuela Iuliana, înregistrată sub nr. 820 din 19.08.2013- pentru avocați definitivi. e validează în unanimitate.
- cererea formulată de Săndulache D. Daniel Marian, înregistrată sub nr. 821 din 19.08.2013 – pentru avocați stagiari. Se validează în unanimitate, cu mențiunea că urmează să depună documentul lipsă de la dosar, în condițiile prevăzute de Regulamentul cadru.
- cererea formulată de Ilie E. Roxana Claudia, înregistrată sub nr. 825 din 20.08.2013 – pentru avocați stagiari. Se validează în unanimitate.
- cererea formulată de Ștefan A. Marian, înregistrată sub nr. 826 din 20.08.2013 – pentru avocați stagiari. Se validează în unanimitate, cu mențiunea că urmează să depună documentul lipsă de la dosar, în condițiile prevăzute de Regulamentul cadru
- cererea formulată de Popescu N. Florentina Georgiana, înregistrată sub nr. 829 din 20.08.2013 – pentru avocați stagiari. Se validează în unanimitate.
- cererea formulată de Vlad D. Crina Elena, înregistrată sub nr. 830 din 20.08.2013 – pentru avocați stagiari. Se validează în unanimitate.
- cererea formulată de Sălcuțan E. Carla Grazia, înregistrată sub nr. 831 din 21.08.2013 – pentru avocați stagiari. Se validează în unanimitate.
- cererea formulată de Iuga Z. Dan Silviu, înregistrată sub nr. 832 din 2108.2013 – pentru avocați stagiari. Se validează în unanimitate.
- cererea formulată de Oprea Șt. Lidia Camelia, înregistrată sub nr. 833 din 21.08.2013 – pentru avocați stagiari. Se validează în unanimitate.
- cererea formulată de Luntraru V. Andreea, înregistrată sub nr. 834 din 21.08.2013 – pentru avocați stagiari. Se validează în unanimitate.

La punctul nr. 2 – Diverse – se discută cererea formulată de av. Ciaușu Silviana Mihaela, înregistrată sub nr. 780 din 06.08.2013 prin care solicită înscrierea pe Tabloul avocaților Baroului Buzău cu numele Pitiș - nume dobândit prin căsătorie. De asemenea, solicită și schimbarea denumirii cabinetului individual, cu același nume – Pitiș. Se aprobă în unanimitate.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal care va fi afișat la sediul Baroului Buzău și pe site-ul Baroului Buzău.

 

Decan,   Prodecan,
Av. Tudorancea Mihail – Adrian av. Buharu Carmen   
 __________________  ___________________   

Consilieri:
av. Bădulescu Dorin Valeriu _________________
av. Constantinescu Roxana _________________ 
av. Grigore Gheorghe  _________________ 
av. Poteraș Lucica Mihaela _________________ 
av. Săvulescu Ion  _________________
av. Vergu Silviu  _________________ 
av. Zaharia Aurel  _________________
 
© 2018 Baroul Buzau
Webdesign: George Acu