Caută în acest site

Prima pagină arrow Noutăți arrow Știri arrow Proces verbal 07 octombrie 2013
Proces verbal 07 octombrie 2013 Imprimare E-mail
06 decembrie 2013

PROCES VERBAL
încheiat astăzi 
07.10.2013

 
 
Astăzi, data de mai sus are loc la sediul Baroului Buzău ședința membrilor Consiliului Baroului Buzău, convocată și prezidată de Decanul Baroului Buzău – av. Tudorancea Mihail-Adrian.

ORDINEA DE ZI este următoarea :
1. Discutarea cererii înregistrată sub nr. 965 din 04.10.2013, formulată de d-ra av. Ghizdeanu Alexandra Mihaela prin care solicită reînscrierea pe Tabloul avocaţilor în urma achitării contribuţiilor profesionale şi a taxelor de reînscriere ca urmare a suspendării pentru neplata contribuţiilor profesionale. 
2. Discutarea cererii înregistrată sub nr. 949 din 26.09.2013, formulată de d-ra av. Neagu Otilia Ştefania, prin care solicită suspendarea din profesie, începând cu data de 01.10.2013.
3. Discutarea cererii înregistrată sub nr. 961 din 01.10.2013, formulată de av. Zaharia Marian Marius, prin care aduce la cunoştinţă schimbarea adresei sediului profesional.
4. Diverse.

La ședință participă : av. Constantinescu Roxana, av. Grigore Gheorghe, av. Popa Daniel av. Poteraș Lucica Mihaela, av. Săvulescu Ion, av. Tudorancea Mihail Adrian, av. Vergu Silviu și av. Zaharia Aurel. 
 Lipsesc : av. Bădulescu Dorin, av. Buharu Carmen, și av. Cucuruzac Marcel 

La punctul nr. 1 al ordinii de zi se discută cererea înregistrată sub nr. 965 din 04.10.2013, formulată de d-ra av. Ghizdeanu Alexandra Mihaela prin care solicită reînscrierea pe Tabloul avocaţilor în urma achitării contribuţiilor profesionale şi a taxelor de reînscriere ca urmare a suspendării pentru neplata contribuţiilor profesionale. Depune în acest sens ordinele de plată nr. 10804, 10806 100 și 11760 din 04.10.2013, cu care a achitat contribuțiile profesionale la zi și taxele de reînscriere pe Tabloul avocaților Baroului Buzău și taxa către CAA Filiala Buzău. 
 Se ia act că taxele și contribuțiile au fost achitate și se votează în unanimitate reînscrierea pe Tabloul avocaților a d-rei av. Ghizdeanu Alexandra Mihaela. Se va emite decizie în acest sens.

La punctul nr. 2 al ordinii de zi se discută cererea înregistrată sub nr. 949 din 26.09.2013, formulată de d-ra av. Neagu Otilia Ştefania, prin care solicită suspendarea din profesie, începând cu data de 01.10.2013. Se ia act. Se votează în unanimitate. Se va emite decizie în acest sens.

La punctul nr. 3 al ordinii de zi se discută cererea înregistrată sub nr. 961 din 01.10.2013, formulată de av. Zaharia Marian Marius, prin care aduce la cunoştinţă schimbarea adresei sediului profesional. Depune în acest sens contractul de comodat înregistrat sub nr. 961/A din 01.10.12013. Se votează în unanimitate. Se va emite deciziei în acest sens.

La punctul nr. 4 al ordinii de zi se discută :
- Dl. Decan prezintă conţinutul Hotărârii nr. 30 din 06.09.2013 privind Examenul de absolvire a cursurilor de pregătire profesională inițială organizate în anul 2013 în cadrul INPPA - Centrelor teritoriale ale INPPA şi al Hotărârii nr. 29 din 12.04.2013 privind acordarea de ore de pregătire profesională pentru conferinţa cu titlul „Înţelegerea şi aplicarea Noului Cod de procedură civilă”.
- Dl. Decan propune să se facă un anunț pentru depunerea din timp a asigurărilor profesionale pentru anul 2013. Se votează în unanimitate.
- Dl. Decan propune ca avocații să aibă obligația să-și deschidă o adresă e-mail, în cazul în care nu au o asemenea adresă, şi de a depune la secretariatul baroului această adresă, în termen de 2 luni de la data afişării anunţului de faţă. Se votează în unanimitate. 
- La propunerea d-lui av. Vergu se va lua legătura cu SC Arca Inf pentru verificarea rețelei wireless la sediul Baroului Buzău şi pentru a se asigura funcţionabilitatea acesteia. Dl. Decan propune să nu fie achitată nicio sumă decât după ce se recepţionează lucrarea. Se votează în unanimitate.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal care va fi afișat la sediul Baroului Buzău și pe site-ul Baroului Buzău.
 

Decan,
Av. Tudorancea Mihail – Adrian


Consilieri:
av. Constantinescu Roxana _________________
av. Grigore Gheorghe  _________________
av. Poteraș Lucica Mihaela ________________ 
av. Săvulescu Ion  _________________
av. Vergu Silviu  _________________
av. Zaharia Aurel  _________________
 
© 2018 Baroul Buzau
Webdesign: George Acu