Caută în acest site

Prima pagină arrow Noutăți arrow Știri arrow Proces verbal 23 octombrie 2013
Proces verbal 23 octombrie 2013 Imprimare E-mail
06 decembrie 2013

PROCES VERBAL
încheiat astăzi 
23.10.2013


Astăzi, data de mai sus are loc la sediul Baroului Buzău ședința Consiliului Baroului Buzău, convocată și prezidată de Decanul Baroului Buzău – av. Tudorancea Mihail-Adrian.


ORDINEA DE ZI este următoarea:
Discutarea contestaţiei înregistrată sub nr. 998 din 11.10.2013, formulată de dl. av. Pană Gheorghe împotriva Deciziei nr. 125 din 24.09.2013 privind suspendarea sa din profesie pentru neplata cotelor şi contribuţiilor profesionale. Invitat : av. Pană Gheorghe.
Rediscutarea plângerii înregistrată sub nr. 1374 din 10.12.2012, formulată de dl. Toma Vasile împotriva d-lui av. Pană Gheorghe. Invitat : av. Pană Gheorghe.
Discutarea modului de organizare a vizitei colegilor avocaţi din cadrul Baroului Tournai, cu sprijinul Asociaţiei Tinerilor Avocaţi din cadrul Baroului Buzău. Invitaţi : av. Grigore Irina, av. Mănăilescu Cristina, av. Leu Anca şi av. Ene Ciprian.
Discutarea organizării site-ului Baroului Buzău.
Discutarea sesizării d-rei av. Voicilă Anda Gabriela, responsabil SAJ Buzău privind activitatea d-lui av. Scornici Vincenţiu Iulian în dosarul nr. 19/D/P/2013 al DIICOT Biroul Teritorial Buzău. Invitaţi : av. Voicilă Anda Gabriela şi av. Scornici Vincenţiu Iulian.
Discutarea modalităţii de realizare a reparaţiilor la sediul Baroului Buzău.
Diverse

La ședință participă : av. Buharu Carmen, av. Cucuruzac Marcel av. Grigore Gheorghe, av. Popa Daniel, av. Poteraș Lucica Mihaela , av. Săvulescu Ion, av. Tudorancea Mihail Adrian, av. Vergu Silviu și av. Zaharia Aurel. 
Lipsesc : av. Bădulescu Dorin, av. Constantinescu Roxana (motivat).
La punctul nr. 1 al ordinii de zi se discută contestația înregistrată sub nr. 998 din 11.10.2013, formulată de dl. av. Pană Gheorghe împotriva Deciziei nr. 125 din 24.09.2013 privind suspendarea sa din profesie pentru neplata cotelor şi contribuţiilor profesionale.
Dl. av. Tudorancea arată că nu a fost îndeplinită procedura de notificare pentru neplată anterior deciderii suspendării și supune atenției Consiliului propunerea de revocare a deciziei Consiliului prin care s-a decis suspendarea d-lui av. Pană.
Dl. Pană arată că a neglijat o perioadă să achite contribuțiile profesionale, a lipsit din localitate. Arată că totuși nu s-a respectat procedura legală privind suspendarea din profesie și că nu este de acord să achite taxele de reînscriere pe Tabloul avocaților.
Se pune în discuție revocarea Deciziei nr. 125 din 23.09.2013 a Consiliului Baroului Buzău, nefiind îndeplinită procedura de înștiițare. 
Dl. av. Grigore invocă art. 56 lit. m din Legea nr. 51/1995.
Se supune la vot revocarea deciziei pentru motiv de procedură, se votează cu majoritate de voturi, av. Vergu se abține, având în vedere că dl. Pană a făcut afirmația că plângerea d-lui Toma ar fi fost redactată de dânsul.

La punctul nr. 2 al ordinii de zi se rediscută plângerea înregistrată sub nr. 1374 din 10.12.2012, formulată de dl. Toma Vasile împotriva d-lui av. Pană Gheorghe.
Participă ca invitat dl. av. Pană Gheorghe. Din partea SC Stilart a fost invitat dl. Toma Vasile, în calitate de administrator al firmei respective, prin adresa nr. 1025 din 21.10.2013. În data de 23.10.2013, SC Stilart SRL a depus la secretariatul Baroului Buzău adresa înregistrată sub nr. 1036 din 23.10.2013, prin care aduce la cunoștința Consiliului că nu va participa la ședința Consiliului Baroului Buzău din data de 23.10.2013.
Dl. Pană își prezintă punctul de vedere cu privire la plângerea formulată de dl. Toma Vasile împotriva sa. Arată că nu s-a prezentat la Postul de Poliție Merei în calitate de avocat, a condus pe d-na Ortopelea în calitate de cunoscut al acesteia, fără să intervină în raporturile juridice dintre aceștia. Arată că dl. Toma nu se afla la Postul de Poliție Merei în momentul sosirii sale acolo. 
Se analizează cele expuse de dl. av. Pană și se ajunge la concluzia că nu există motive pentru declanșarea unei acțiuni disciplinare.
Av. Grigore invocă articolele care presupun încălcarea prevederilor art. 3 din Legea nr. 51/1995, av. Buharu achiesează la această poziție. Av. Tudorancea arată că în ceea ce privește contractul de asistență juridică dintre dl. av. Pană şi clienta sa a fost încheiat după incident.
Av. Popa arată că ceea ce a intreprins dl. Pană nu se regăsește în niciuna dintre prevederile de art. 2 alin. 3 din Legea nr. 51/1995. 
Se votează cu majoritate de voturi că nu este vorba de o acțiune disciplinară, av. Vergu nu participă la vot, deoarece petentul este clientul său, la fel și av. Tudorancea, deoarece este angajat într-o cauzăîn care parte adversă sunt C Stilart și fam. Ortopelea.

La punctul nr. 3 al ordinii de zi se discută modul de organizare a vizitei colegilor avocaţi din cadrul Baroului Tournai, cu sprijinul Asociaţiei Tinerilor Avocaţi din cadrul Baroului Buzău.
Av. Grigore Irina prezintă programul stabilit. 
Se analizează posibilitatea alocării din fondurile Baroului Buzău a unei sume necesară acestei vizite. Se propune suma minimă de 4000 lei. Se supune la vot propunerea și se votează în unanimitate.

La punctul nr. 4 al ordinii de zi se propune pentru ședința viitoare analizarea modificărilor necesare site-ului Baroului Buzău,după ce vor fi consultați specialiști în acest domeniu.

La punctul nr. 5 al ordinii de zi se discută sesizărea d-rei av. Voicilă Anda Gabriela, responsabil SAJ Buzău privind activitatea d-lui av. Scornici Vincenţiu Iulian în dosarul nr. 19/D/P/2013 al DIICOT Biroul Teritorial Buzău. Participă în calitate de invitați av. Voicilă Anda – responsabil SAJ Buzău urmărire penală și av. Scornici Vincențiu.
Av. Vocilă arată că dl. procuror Petroșel Nicolae a contactat-o telefonic în data de 15.10.2013 pentru repartizarea mai multor avocați într-un dosar cu un număr mai mare de învinuiți. L-a contactat pe dl. av. Scornici Vincențiu și i-a comunicat că va reprezanta un singur învinuit în dosarul respectiv. Din adresa DIICOT pentru eliberarea împuternicirii avocațiale reieșea că dl. av. Scornici a asistat un număr de 5 învinuiți între orele 11-23, urmând să încaseze un onorariu de 4.000 lei. Av. Voicilă consideră că av. Scornici a încălcat prevederile Regulamentului SAJ, deoarece a acceptat să acorde asistență juridică din oficiu fără a fi repartizat de către responsabilul SAJ.
Av. Scornici arată că nu a știut numărul învinuiților pentru care a fost repartizat şi că dl. procuror l-a rugat să asiste mai mulţi învinuiţi.
Av. Popa arată că față de cele relatate de av. Voicilă și av. Scornici să se stabilească dacă aceasta constituie abatere de la Hotărîrea nr. 2/2007 a Consiliului Baroului Buzău. Se supune la vot acestă propunere. Votează ”pentru” av. Tudorancea, av. Grigore, av. Săvulescu și av. Vergu, votează ”împotrivă” - av. Buharu, av. Popa, av. Poteras av. Cucuruzac, av. Zaharia. 
Dl. Decan arată că există Decizia nr. 2/2007 a Consiliului Baroului Buzău și procesul verbal al ședinței Consiliului din 27.06.2013 și să se ia măsura ca dl. av. Scornici să nu mai fie planificat timp de 3 luni la urmărirea penală și pe viitor responsabilul SAJ urmărire penală să urmărească echilibrarea sumei încasate de acesta. 
 D-na Buharu propune să se ia măsura ca av. Scornici să nu mai fie planificat la urmărirea de către reponsabilul SAJ urmărire penală pînă la echilibrarea sumei încasate. 
Se supune la vot propunerea d-lui Decan. Votează ”pentru” av. Săvulescu, av. Buharu, av. Grigore, av. Vergu, av. Tudorancea: împotriva av. Poteraș (motivat de faptul că dânsa consideră că nu este competența Consiliului luarea unei asemenea măsuri), av. Cucuruzac, av. Popa, av. Zaharia.
Av. Cucuruzac propune ca responsabilii SAJ (instanţă şi urmărire penală) să redacteze Regulamentul SAJ şi să definitiveze acest regulament pînă la ședința următoare de Consiliu. Se votează în unanimitate.

La punctul nr. 6 al ordinii de zi - modalităţii de realizare a reparaţiilor la sediul Baroului Buzău – să se mandateze Decanul Baroului Buzău să aleagă personal un antreprenor, să negocieze direct acesta, să încheie contractul necesar efectuării lucrărilor şi să se demareze cât mai repede executarea lucrărilor, inclusiv la spațiul deținut la SAj Râmnicu Sărat, avându-se în vedere că anul trecut comisia de alegere a ofertelor nu a putut lua nicio decizie. Plafonul de sumă este la nivelul ofertelor obţinute în anul 2012. Se votează în unanimitate.
 
La punctul nr. 7 al ordinii de zi se discută :
- Cererea înregistrată sub nr. 1018 din 18.10.2013, formulată de av. Mănăilă Maria, av. Dumitru Alina, av. Zaharia Viorica și av. Gâtlan Alina, prin care solicită Consiliului Baroului Buzău aprobarea în regim de urgență a alocării de fonduri pentru reparațiile ce se impun a fi efectuate la cabinetul nr. 6. Se propune ca dl. Decan să fie mandatat pentru alegerea unui antreprenor, să negocieze direct acesta, care săp efectueze urgent aceste lucrări. Se votează în unanimitate.
- Cererea înregistrată sub nr. 1027 din 21.10.2013, formulată de dl. Grăjdan Vasile, prin care solicită punerea în aplicare a Sentinței civile nr. 1025 din 15.02.2012 pronunțată de Curtea de Apel București – Secția Contencios Administrativ și Fiscal rămasă definitivă și irevocabilă prin Decizia civilă nr. 5817 din 19.06.2013 pronunțată de ÎCCJ, prin care s-a dispus primirea acestuia în profesia de avocat, cu scutire de examen. Depune în acest sens : Sentinţa civilă nr. 1025/15.02.2012, Decizia civilă nr. 5817/19.06.2013, Decizia nr. 309 din 22.10.2013 a SC Lemnking Manufactory SRL şi chitanţa cu care a achitat taxa de înscriere pe Tabloul avocaţilor. Se ia act de deciziile depuse, se supune la vot înscrierea pe Tabloul avocaţilor a petentului şi se votează în unanimitate. Se va emite decizie în acest sens.
- Cererea înregistrată sub nr. 1030 din 21.10.2013, formulată de dl. Grăjdan Vasile, privind modalitatea de exercitare a profesiei de avocat. Depune în acest sens : actul de înfiinţare a cabinetului individual, înregistrat sub nr. 1030/A din 21.10.2013; contractul de comodat întregistrat sub nr. 1030/B din 21.10.2013 şi chitanţa cu care a achitat taxa aferentă înfiinţării formei de exercitare a profesiei. Se votează în unanimitate. Se va emite decizie în acest sens.
- Cererea înregistrată sub nr. 1038 din 23.10.2013, formulată de dl. Grăjdan Vasile, prin care solicită suspendarea din profesia de avocat începând cu data de 25.10.2013. Se votează în unanimitate. Se va emite decizie în acest sens. 
- Cererea înregistrată sub nr. 1034 din 23.10.2013, prin care dl. Leu Ion solicită reînscrierea pe Tabloul avocaților începând cu data de 01.11.2013, ca urmare a încetării stării de incompatibilitate. Depune în acest sens Decizia nr. 1845 din 01.10.2013 a Ministerului Finanţelor Publice – Garda Financiară – Comisariatul General şi chitanţa cu care a achitat taxa de reînscriere pe Tabloul avocaţilor. Se aprobă în unanimitate de voturi. Se va emite decizie în acest sens.
- Cererea înregistrată sub nr. 1035 din 23.10.2013 formulată de dl. Leu Ion privind modalitatea de exercitare a profesiei. Depune în acest sens : actul de înfiinţare al cabinetului individual, înregistrat sub nr. 1035/A din 23.10.2013 şi contractul de vânzare-cumpărare înregistrat sub nr. 1035/B din 23.10.2013 şi chitanta cu care a achitat taxa privind stabilirea formei de exercitare a profesiei. Se aprobă în unanimitate de voturi și se va emite decizie în acest sens.

Se depune jurământul profesional de către dl. Grăjdan Vasile.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal care va fi afișat la sediul Baroului Buzău și publicat pe site-ul Baroului Buzău.

Decan, Prodecan
Av. Tudorancea Mihail – Adrian av. Buharu Carmen 


Consilieri:
Av. Cucuruzac Marcel _________________
av. Grigore Gheorghe _________________
av. Poa Daniel _________________
av. Poteraș Lucica Mihaela ________________ 
av. Săvulescu Ion _________________
av. Vergu Silviu _________________
av. Zaharia Aurel _________________
 
© 2018 Baroul Buzau
Webdesign: George Acu