Caută în acest site

Prima pagină arrow Noutăți arrow Știri arrow Proces verbal 21 noiembrie 2013
Proces verbal 21 noiembrie 2013 Imprimare E-mail
06 decembrie 2013

PROCES VERBAL
încheiat astăzi 
21.11.2013


Astăzi, data de mai sus are loc la sediul Baroului Buzău ședința membrilor Consiliului Baroului Buzău, convocată și prezidată de Decanul Baroului Buzău – av. Tudorancea Mihail-Adrian.
 
ORDINEA DE ZI este următoarea:
1. Discutarea cererii înregistrată sub nr. 1066 din 31.10.2013, formulată de d-na av. Necula Viorica, prin care aduce la cunoştinţă faptul că începând cu data de 01.11.2013 renunţă la spaţiul deţinut în cabinetul nr. 4 aflat la sediul Baroului Buzău.
2. Discutarea cererii înregistrată sub nr. 1067 din 31.10.2013, formulată de d-na av. Necula Viorica, prin care aduce la cunoştinţă schimbarea adresei sediului profesional.
3. Discutarea cererii înregistrată sub nr. 1070 din 31.10.2013, formulată de d-ra av. Stanciu Anişoara, prin care solicită acordarea unui spaţiu în cabinetul nr. 4 aflat la sediul Baroului Buzău.
4. Discutarea cererii înregistrată sub nr. 1076 din 04.11.2013, formulată de d-na av. Popa Cristina, prin care aduce la cunoştinţă schimbarea adresei sediului profesional.
5. Discutarea cererii înregistrată sub nr. 1092 din 13.11.2013, formulată de d-na av. Tulică Lucia Beatrice, prin care solicită suspendarea din profesie începând cu data de 01.11.2013, pentru creşterea şi îngrijirea copilului.
6. Discutarea cererii înregistrată sub nr.1102 din 19.11.2013, formulată de dl. Niţă Iulian, prin care solicită înscrierea pe Tabloul avocaţilor definitivi ai Baroului Buzău, ca urmare a promovării examenului de primire în profesie – sesiunea septembrie 2013.
7. Discutarea cererii înregistrată sub nr. 1103 din 19.11.2013, formulată de dl. Niţă Iulian privind înfiinţarea formei de exercitare a profesiei.
8. Discutarea cererii înregistrată sub nr. 1104 din 19.11.2013, formulată de dl. Niţă Iulian, prin care solicită înscrierea pe Tabloul avocaţilor incompatibili.
9. Depunere jurământ av. Niţă Iulian.
10. Diverse.

La ședință participă: av. Buharu Carmen av. Constantinescu Roxana, av. Grigore Gheorghe, av. Popa Daniel, av. Poteraș Lucica Mihaela, av. Săvulescu Ion, av. Tudorancea Mihail Adrian, av. Vergu Silviu și av. Zaharia Aurel. 
Lipsesc: av. Bădulescu Dorin, av. Cucuruzac Marcel (motivat) și av. Zaharia Aurel (motivat).
Se supune la vot ordinea de zi. Se aprobă în unanimitate.

La punctul nr. 1 al ordinii de zi se discută cererea înregistrată sub nr. 1066 din 31.10.2013, formulată de d-na av. Necula Viorica, prin care aduce la cunoştinţă faptul că începând cu data de 01.11.2013 renunţă la spaţiul deţinut în cabinetul nr. 4 aflat la sediul Baroului Buzău. Se ia act, urmând a se exclude de la calculul sumelor datorate pentru spaţiul deţinut, începând cu 01.11.2013.

La punctul nr. 2 al ordinii de zi se discută cererea înregistrată sub nr. 1067 din 31.10.2013, formulată de d-na av. Necula Viorica, prin care aduce la cunoştinţă schimbarea adresei sediului profesional. Depune în acest sens contractul de vânzare-cumpărare înregistrat sub nr. 1067/A din 31.10.2013. Se aprobă în unanimitate. Se va emite decizie în acest sens.

La punctul nr. 3 al ordinii de cererea înregistrată sub nr. 1070 din 31.10.2013, formulată de d-ra av. Stanciu Anişoara, prin care solicită acordarea unui spaţiu în cabinetul nr. 4 aflat la sediul Baroului Buzău. Depune în acest sens acordul colegilor avocați din cabinetul nr. 4. Se aprobă în unanimitate. Se va emite decizie în acest sens.

La punctul nr. 4 al ordinii de zi se discută cererea înregistrată sub nr. 1076 din 04.11.2013, formulată de d-na av. Popa Cristina, prin care aduce la cunoştinţă schimbarea adresei sediului profesional. Depune în acest sens: contractul de comodat înregistrat sub nr. 1076/A din 04.11.2013. Se aprobă în unanimitate. Se va emite decizie în acest sens.

La punctul nr. 5 al ordinii de zi se discută cererea înregistrată sub nr. 1092 din 13.11.2013, formulată de d-na av. Tulică Lucia Beatrice, prin care solicită suspendarea din profesie începând cu data de 01.11.2013, pentru creşterea şi îngrijirea copilului. Se aprobă în unanimitate. Se va emite decizie în acest sens.

La punctul nr. 6 al ordinii de zi se discută cererea înregistrată sub nr. 1102 din 19.11.2013, formulată de dl. Niţă Iulian, prin care solicită înscrierea pe Tabloul avocaţilor definitivi ai Baroului Buzău, ca urmare a promovării examenului de primire în profesie – sesiunea septembrie 2013. Depune în acest sens rezultatele finale ale examenului de admitere în profesia de avocat și Decizia nr. 540 din 18.11.2013 eliberată de Groupama Asigurări, din care reiese suspendarea raporturilor de muncă ale petentului cu unitatea respectivă; chitanțele nr. 3651 și nr. 3652 din 19.11.2013, cu care a achitat taxa de înscriere pe Tabloul avocaților. Se aprobă în unanimitate. Se va emite decizie de înscriere pe Tabloul avocaţilor definitivi ai Baroului Buzău.

La punctul nr. 7 al ordinii de zi se discută cererea înregistrată sub nr. 1103 din 19.11.2013, formulată de dl. Niţă Iulian privind înfiinţarea formei de exercitare a profesiei. Depune în acest sens contractul de vânzare-cumpărare înregistrat sub nr. 1103/B din 19.11.2013 și chitanțele nr. 3653 și nr. 3654 din 19.11.2013 cu care a achitat taxa privind înființarea formei de exercitare a profesiei. Se aprobă în unanimitate. Se va emite decizie în acest sens.

La punctul nr. 8 al ordinii de zi se discută cererea cererii înregistrată sub nr. 1104 din 19.11.2013, formulată de dl. Niţă Iulian, prin care solicită înscrierea pe Tabloul avocaţilor incompatibili. Depune în acest sens chitanța nr. 3655 din 19.11.2013, cu care a achitat taxa de înscriere pe Tabloul avocaților incompatibili. Se aprobă în unanimitate. Se va emite decizie în acest sens.

La punctul nr. 9 al ordinii de zi se depune jurământul profesional de către dl. av. Niță Iulian.

La punctul nr. 10 – Diverse, se discută următoarele:
- av. Vergu propune întocmirea unui Regulament de organizare şi funcționare a Consiliului Baroului Buzău și organizarea Pomului de iarnă pentru copiii (19 decembrie ) și a Balului avocaților (20 decembrie). Se aprobă în unanimitate.
- Av. Tudorancea propune invitarea în cursul lunii decembrie, a unor copii dintr-un centru de plasament, cărora li se vor face mici daruri, cu ocazia Pomului de iarnă, urmând a se face apel şi donaţii. Se aprobă în unanimitate.
- Se discută propunerea înregistrată sub nr. 1111 din 20.11.2013, formulată de d-na av. Constantinescu Roxana, privind numirea altor persoane responsabile cu învățământul profesional; se propune analizarea propunerii în ședința viitoare.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal care va fi afișat la sediul Baroului Buzău și pe site-ul Baroului Buzău.


Decan, Prodecan,
Av. Tudorancea Mihail – Adrian av. Buharu Carmen 
 
 

Consilieri: 
av. Constantinescu Roxana _________________ 
av. Grigore Gheorghe _________________
av. Poteraș Lucica Mihaela _________________
av. Popa Daniel _________________ 
av. Săvulescu Ion _________________
av. Vergu Silviu _________________
 
© 2018 Baroul Buzau
Webdesign: George Acu