Caută în acest site

Prima pagină arrow Noutăți arrow Anunţ 5 ianuarie 2010
Anunţ 5 ianuarie 2010 Imprimare E-mail
05 ianuarie 2010

Bd. Unirii, bl.13 F-G , parter; telefon/fax  0238/720519
e-mail: Această adresă e-mail este protejată împotriva spamului, JavaScript trebuie activat pentru a putea vizualiza pagina.
http://www.baroulbuzau.ro

ANUNŢ


Uniunea Naţională a Barourilor din România anunţă organizarea examenului de primire în profesia de avocat, pentru avocaţii stagiari, în perioada 24 - 25.02.2010.

Examinarea are loc la Facultatea de Drept - Simion Bărnuţiu a Universităţii Lucian Blaga din municipiul Sibiu, Calea Dumbrăvii, nr. 34, jud. Sibiu, în scris, la cinci materii: organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, drept civil, drept procesual civil, drept penal şi drept procesual penal.

Candidaţii vor depune la secretariatul Baroului Buzău, până la data de 01.02.2010, cererea de înscriere şi actele necesare în dublu exemplar, îndosariate, după cum urmează:

  • cerere tip (de la secretariat);
  • certificatul de naştere în copie legalizată;
  • actul de identitate, în copie;
  • diploma de licenţă în copie legalizată. În cazul în care diploma de licenţă s-a obţinut după anul1995, se va depune şi copia legalizată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită;
  • dovada de plată a taxelor de înscriere la examen, în original;
  • certificatul de cazier eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii;
  • certificatul privind starea de sănătate a candidatului, incluzând şi o evaluare psihiatrică, eliberat de Policlinica Municipală Buzău;
  • certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calităţii de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie.


Taxa de inscriere este de 738 lei şi se achită la secretariatul baroului la depunerea dosarului, ocazie cu care candidatul primeşte tematica, bibliografia subiectele şi regulamentul examenului (Hotărârea nr. 521/01.07.2009).

După depunerea dosarului, candidaţii vor urmări la avizierul Baroului Buzău informaţiile actualizate despre desfăşurarea examenului.

 

DECAN,
Av. Grigore Gheorghe

 

 
© 2018 Baroul Buzau
Webdesign: George Acu