Caută în acest site

Prima pagină
HOTĂRÂRI adoptate în urma Congresului Avocaților 2014 Imprimare E-mail
14 aprilie 2014

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

Data: 07/04/2014

 

Către,

TOATE BAROURILE

În atenţia Doamnei / Domnului DECAN

 

Vă transmitem în ataşament (fişiere PDF, DOC şi DOCX), următoarele documente adoptate de Congresul avocaţilor care a avut loc în perioada 28 - 29 martie 2014 la Bucureşti:

HOTĂRÂRI:

Hotărârea nr. 1 privind aprobarea RAPORTULUI DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI U.N.B.R.(între Congresul avocaţilor 2013 şi Congresul avocaţilor 2014) (docpdf)

Hotărârea nr. 2 privind aprobarea execuţiei bugetare a Uniunii Naţionale a Barourilor din România pe anul 2013 (docpdf)

Hotărârea nr. 3 privind aprobarea proiectului de buget al Uniunii Naţionale a Barourilor din România pe anul 2014 (docpdf)

Hotărârea nr. 4 privind aprobarea execuţiei bugetare a Casei de Asigurări a Avocaţilor pe anul 2013 (docpdf)

Hotărârea nr. 5 privind aprobarea proiectului de buget al sistemului autonom de pensii şi asigurări sociale pentru avocaţi (docpdf)

Hotărârea nr. 6 privind validarea modificărilor şi completărilor aduse de către Consiliul U.N.B.R., prin delegare, Statutului profesiei de avocat precum şi privind mandatarea Consiliului U.N.B.R. de a îndeplini atribuţiunea prevăzută la art. 64 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 51/1995 (docpdf)

Hotărârea nr. 7* cu caracter general prin care, Congresul, ia act de materialele scrise transmise de către delegații care au propus adoptarea de hotărâri, rezoluţii, privitoare inclusiv la modificarea directă de către Congres a unor acte normative cu caracter infra-parlamentar care intră în competenţa Congresului si dispune masurile corespunzătoare (docpdf)

 

APEL:

Apelul avocaților pentru crearea unei jurisprudenţe unitare care să se bazeze pe reguli de bune practici privind reflectarea onorariilor de avocat în compunerea cheltuielilor de judecată (docpdf)

Apelul Congresului avocaților privind îmbunătățirea măsurilor administrative de aplicare a prevederilor art. 200 din Noul Cod de Procedură Civilă (NCPC) față de impactul pe care aplicarea noilor reglementari îl are cu privire la exercitarea dreptului de acces la justiție și la aplicarea garanțiilor dreptului la proces echitabil (docpdf)

 

REZOLUŢII:

Rezoluție privind modificarea şi completarea Protocolului privind stabilirea remuneraţiilor cuvenite avocaţilor pentru prestarea serviciilor de asistenţă judiciară și extrajudiciară prin avocat încheiat între Uniunea Naţională a Barourilor din România (U.N.B.R.) şi Ministerul Justiţiei, cu regimul legal reglementat de art. 85 din Legea nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (docpdf)

Rezoluție prin care Congresul avocaţilor solicită autorităţilor competente să adopte măsurile necesare pentru ca dispoziţiile art. 200 NCPC să nu devină o piedică reală şi efectivă în calea accesului la justiţie (docpdf)

Rezoluție privind necesitatea asigurării garanțiilor efective ale dreptului de acces la instanţă al cetăţenilor (docpdf)

Rezoluție privind propunerea de modificare a Codului de procedură civilă, în prezent în vigoare (docpdf)

 

Cu aleasă consideraţie,
Sandu Gherasim
Şef serviciu U.N.B.R.

 
© 2018 Baroul Buzau
Webdesign: George Acu