Caută în acest site

Prima pagină
Hotărârea nr.1004 a Cons. UNBR din 24 mai 2014 Imprimare E-mail
25 iunie 2014
UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
CONSILIUL UNIUNII

Hotărârea nr. 1004
24 mai 2014


Luând act de propunerea Comisiei Permanente a UNBR, sesizată de Consiliul de Conducere al Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor (INPPA), privind acordarea unei Diplome aniversare cu ocazia împlinirii a zece ani de la înfiinţarea INPPA,

Pentru sublinierea contribuţiei reale pe care Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor a avut-o şi o va avea pentru formarea profesionala a tuturor generaţiilor de avocaţi,

În baza disp. art. 66 lit. f) din Legea nr. 51 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat,

CONSILIUL UNBR
HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se acordă „Diploma aniversară – INPPA 2014” avocaţilor, cadrelor didactice şi persoanelor care, prin devotament şi activitate desfăşurată cu dedicaţie, au contribuit la realizarea scopurilor şi obiectivelor Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor, la împlinirea a 10 ani de la data la care aceasta instituţie a început să funcţioneze efectiv – 17 aprilie 2004. 

Art. 2. Modelul diplomei este cuprins în Anexa la prezenta Hotărâre

Art. 3. Persoanele cărora li se acordă diploma menţionata la art. 1 vor fi nominalizate de către Comisia Permanentă a U.N.B.R., în temeiul comunicărilor făcute de Consiliului de Conducere al I.N.P.P.A..

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică barourilor, I.N.P.P.A. şi centrelor teritoriale ale acestuia.CONSILIUL U.N.B.R.Anexa la Hotărârea Consiliului UNBR nr. 1004 din 24 mai 2014
 
Diplomă aniversară INPPA 2014
 
 
© 2018 Baroul Buzau
Webdesign: George Acu