Caută în acest site

Prima pagină
Decizia nr.3 din 12.05.2015 Imprimare E-mail
30 iunie 2015

Decizia nr. 3 din 12.05.2015

 

DECANUL BAROULUI BUZĂU – AV. TUDORANCEA MIHAILADRIAN, având în vedere:

- plângerea formulată de d-na Dragomir Ortenzia, domiciliată în Buzău, , jud. Buzău şi înregistrată la nr. 635/S/22.07.2014, împotriva d-nei av. Zahria Viorica, prin care solicită să-i restituie suma de 800 lei achitată cu titlu de onorariu avocat, pentru care nu a eliberat chitanţă şi nu a încheit nici un contract de asistenţă juridică

- faptul că d-na av. Zaharia Viorica nu şi-a exprimat punctul de vedere cu privire la plângerea formulată împotriva sa de către d-na Dragomir Ortenzia

 

Faţă de cele arătate mai sus

 

CONSTAT

Având în vedere că d-na av. Zaharia Viorica nu şi-a exprimat punctul de vedere , am analizat doar plângerea formulată de d-na Dragomir Ortenzia şi am constatat că aceasta în data de 13.06.2013 a înmânat d-nei av. Zaharia Viorica suma de 800 lei pentru deschiderea unei acţiuni în instanţă. Pentru suma achitată nu a primit chitanţă şi nici nu au încheiat un contract de asistenţă juridică.

Tot din plângerea petentei am constatat că d-na avocat nu a introdus nicio acţiune la instanţa de judecată şi refuză să-i răspundă la telefon petentei.

 

Pe cale de consecinţă, în baza art. 74 alin. 2 şi art. 76 alin. 2 din Statutul profesiei de avocat

 

DECID :

 

Art. 1 Se dispune restituirea sumei de 800 lei încasată cu titlu de onorariu avocat de d-na av. Zaharia Viorica către petenta Dragomir Ortenzia, domiciliată în Buzău, Str. Transilvaniei, nr. 273, jud. Buzău .

 

 

 

Cu drept de contestaţie în termen de 15 zile de la comunicare , la Consiliul Baroului Buzău, cu sediul în Buzău, B-dul Unirii, bl. 13 F-G, parter, jud. Buzău.

 

Art. 2 Serviciul secretariat va comunica prezenta decizie petentei şi d-nei av. Zaharia Viorica.

 

 

D E C A N,

Av. Tudorancea Mihail - Adrian 
© 2018 Baroul Buzau
Webdesign: George Acu