Caută în acest site

Prima pagină
Decizia nr.5 din 28.05.2014 Imprimare E-mail
30 iunie 2015

Decizia nr.5 din 28.05.2014

  

DECANUL BAROULUI BUZĂU – AV. TUDORANCEA MIHAILADRIAN, având în vedere:

- plângerea formulată de d-na Bălan Gabi Elena, domiciliată în Buzău, Str. N. Titulescu, nr. 14 D, jud. Buzău şi înregistrată la nr. 449/S din 13.05.2014, formulată împotriva d-nei av. Petrice Niculina, prin care solicită ca d-na avocat să-i restituie contravaloarea sumei de 500 lei achitată cu titlul de onorariu de avocat în baza contractului nr. BZ 24619/2013 din 274.04.2014 şi a chitanţei nr. 284 din 07.05.2014.

- punctul de vedere exprimat de d-na av. Petrice Niculina , înregistrat sub nr. 479 din 23.05.2014, din care reiese că a încheiat cu petenta contractul de asistenţă juridică nr. BZ 24619/2013 . Petenta a achitat onorariul de avocat în sumă de 500 lei din totalul de 1000 lei , pe baza chitanţei nr. 284/07.05.2014. Pe baza contractului a acordat consultaţii juridice , a redactat acţiunea şi a urmat procedura de mediere , astfel consideră că cererea petentei este neîntemeiată.

Având în vedere că , în conformitate cu dispoziţiile art. 147 alin.2 din Statutul profesiei de avocat, faptul denunţării unilaterale a contractului de asistenţă juridică de către client (petenta) nu atrage în niciun caz obligarea sa , în calitate de avocat, la restituirea onorariului de avocat, ci dimpotrivă , clientul este obligat să achite onorariu pentru serviciile prestate de avocat , precum şi cheltuielile pe care avocatul le-a făcut efectuat în interesul clientului.

Faţă de cele arătate mai sus

 

CONSTAT

 

Plângerea petentei este neîntemeiată din următoarele considerente :

- rezilierea contractului se face la iniţiativa clientului, fără ca acesta să ofere explicaţii serioase şi vediridice pentru decizia adoptată ;

- mai mult, în situaţia în care rezilierea contractului se face prin exprimarea voinţei unilaterale a clientului, nu există obligaţia restituirii onorariului achitat, clientul putând fi obligat să achite întreg onorariul datorat, inclusiv cheltuielile efectuate de avocat până la data rezilierii contractului de asistenţă juridică, conform art. 147 alin. 2 din Statutul profesiei de avocat

  

Pe cale de consecinţă, în baza art. 74 alin. 2 şi art. 76 alin. 2 din Statutul profesiei de avocat

  

DECID :

 

Art. 1 Se respinge plângerea formulată de d-na Bălan Gabi Elena, domiciliată în Buzău, Str. N. Titulescu, nr. 14 D, jud. Buzău şi înregistrată la nr. 449/S din 13.05.2014, împotriva d-nei av. Bălan Gabi Elena , ca fiind neîntemeiată.

Cu drept de contestaţie în termen de 15 zile de la comunicare , la Consiliul Baroului Buzău, cu sediul în Buzău, B-dul Unirii, bl. 13 F-G, parter, jud. Buzău.

 

Art. 2 Serviciul secretariat va comunica prezenta decizie petentei şi d-nei av. Petrice Niculina.

 

  

D E C A N,

Av. Tudorancea Mihail - Adrian

 
© 2018 Baroul Buzau
Webdesign: George Acu