Caută în acest site

Prima pagină
Decizia nr.7 din 30.06.2014 Imprimare E-mail
30 iunie 2015

Decizia nr.7 din 30.06.2014

 

DECANUL BAROULUI BUZĂU – AV. TUDORANCEA MIHAILADRIAN, având în vedere:

- plângerea formulată de dl. Cazacu Constantin, domiciliat în Bucureşti, Str. Grintiesului, nr. 2, bl. P31, sc.4, ert.3, ap.56, sector 6 şi înregistrată la nr. 556/S din 18.06.2014, formulată împotriva d-nei av. Rachieru Alina, prin care solicită ca d-na avocat să îi restituie toate sumele achitate pentru neîndeplinirea atribuţiilor contractuale ca apărător angajat şi restituirea documentelor originale pe care i le-a încredinţat. De asemenea, arată că d-na avocat refuză să mai comunice cu dânsul şi să-i restituie documentele încredinţate . De asemenea , arată că renunţă la serviciile d-nei av. Rachieru Alina.

- punctul de vedere exprimat de d-na av. Rachieru Alina , înregistrat sub nr. 560 din 20.06.2014, din care reiese că nu a existat nici un refuz din partea sa de a-i restitui petentului vreun înscris. Nu a existat nicio solicitare din partea acestuia comunicată prin e-mail, poştă ,etc., ca d-na avocat să-i predea acte din dosare. Dimpotrivă, relaţia client-avocat a fost una de colaborare , neavând niciodată discuţii în contradictoriu. Mai arată că şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale cu profesionalism, în cadrul unei colaborări care durează din anul 2011 şi că petentul nu şi-a manifestat niciodată nemulţumirea cu privire la activitatea desfăşurată de dânsa. Pentru onorariile primite au fost tăiate chitanţe , petentul neavând niciodată obiecţiuni. Consideră că nu există nici un motiv pentru a restitui vreo sumă de bani (toată activitatea depusă în anii de colaborare a presupus un consum de timp, dar şi nervos , comunicare extrem de deasă prin telefon şi pe e-mail, deplasări la multe instanţe , consultaţii juridice , etc.

Având în vedere că , în conformitate cu dispoziţiile art. 147 alin.2 din Statutul profesiei de avocat, faptul denunţării unilaterale a contractului de asistenţă juridică de către client (petenta) nu atrage în niciun caz obligarea sa , în calitate de avocat, la restituirea onorariului de avocat, ci dimpotrivă , clientul este obligat să achite onorariu pentru serviciile prestate de avocat , precum şi cheltuielile pe care avocatul le-a efectuat în interesul clientului, consideră că şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale şi că cererea petentului de restituire a onorariului de avocat este neîntemeiată.

 

Faţă de cele arătate mai sus

 

CONSTAT

 

Plângerea petentului este neîntemeiată din următoarele considerente :

- rezilierea contractului se face la iniţiativa clientului, fără ca acesta să ofere explicaţii serioase şi veridice pentru decizia adoptată;

- mai mult, în situaţia în care rezilerea contractului se face prin exprimarea voinţei unilaterale a clientului, nu există obligaţia restituirii onorariului achitat, clientul putând fi obligat să achite întreg onorariul datorat, inclusiv cheltuielile efectuate de avocat până la data rezilierii contractului de asistenţă juridică, conform art. 147 alin. 2 din Statutul profesiei de avocat

 

 

Pe cale de consecinţă, în baza art. 74 alin. 2 şi art. 76 alin. 2 din Statutul profesiei de avocat

 

DECID :

 

Art. 1 Se respinge plângerea formulată de dl. Cazacu Constantin, domiciliat în Bucureşti, Str. Grintieşului, nr. 2, bl. P31, sc.4, ert.3, ap.56, sector 6 şi înregistrată la nr. 556/S din 18.06.2014, împotriva d-nei av. Rachieru Alina, ca fiind neîntemeiată.

Cu drept de contestaţie în termen de 15 zile de la comunicare , la Consiliul Baroului Buzău, cu sediul în Buzău, B-dul Unirii, bl. 13 F-G, parter, jud. Buzău.

 

Art. 2 Serviciul secretariat va comunica prezenta decizie petentei şi d-nei av. Rachieru Alina.

 

D E C A N,

Av. Tudorancea Mihail - Adrian

 
© 2018 Baroul Buzau
Webdesign: George Acu