Caută în acest site

Prima pagină
Decizia nr.9 din 06.10.2014 Imprimare E-mail
30 iunie 2015

Decizia nr.9 din 06.10.2014

 

DECANUL BAROULUI BUZĂU – AV. TUDORANCEA MIHAILADRIAN, având în vedere:

- plângerea formulată de d-na Iorga Elena, domiciliată în comuna Călugăreni, nr. 321B, jud. Prahova şi înregistrată la nr. 803/S/2014 din 01.10.2014, formulată împotriva d-nei av. Chivulescu Eugenia, prin care solicită să-i restituie suma de 3.500 lei achitată cu titlu de onorariu avocat

- punctul de vedere exprimat de d-na av. Chivulescu Eugenia, înregistrat la nr. 816 din 03.10.2014, din care reiese că petenta i-a solicitat serviciile juridice ce au constat în studierea dosarului privind moartea , în anul 2002, în penitenciar, a fratelui său, în vederea formulării unei cerere de revizuire împotriva unei hotărâri CEDO, cu toate că termenul de un an de la data emiterii hotărârii expirase. Cererea i-a fost respinsă de către ÎCCJ, apoi a formulat memoriu la PÎCCJ prin care solicita ca această instituţie să formuleze cerere de revizuire , la care petenta a primit răspuns , în sensul că fusese infirmată soluţia adoptată de procuror în acea cauză. Nemulţumită de soluţia adoptată de procuror, a dorit să-i formuleze plângere împotriva soluţiei procurorului. Petenta a mai dorit să o asiste şi într-un dosar penal în care potrivit hotărârii instanţei au fost reluate cercetările, fapt ce s-a realizat prin asistarea petentei la luarea de declaraţii în faţa procurorului. După această audiere petenta i-a adus la cunoştinţă că doreşte să angajeze un alt avocat. Consideră şi-a îndeplinit corect, cu profesionalism şi onestitate obligaţiile asumate faţă de petentă.

 

Faţă de cele arătate mai sus

CONSTAT

D-na av. Chivulescu Eugenia şi-a îndeplinit corect obligaţiile asumate prin contractul de asistenţă juridică nr. BZ 020314/2013 . Mai mult, în situaţia în care rezilierea contractului se face prin exprimarea voinţei unilaterale a clientului, nu există obligaţia restituirii onorariului achitat, clientul putând fi obligat să achite întreg onorariul datorat, inclusiv cheltuielile efectuate de avocat până la data rezilierii contractului de asistenţă juridică, conform art. 147 alin. 2 din Statutul profesiei de avocat

 

Pe cale de consecinţă, în baza art. 74 alin. 2 şi art. 76 alin. 2 din Statutul profesiei de avocat

 

DECID :

 

Art. 1 Se respinge plângerea formulată de d-na Iorga Elena, domiciliată în comuna Călugăreni, nr. 321B, jud. Prahova şi înregistrată la nr. 803/S/2014 din 01.10.2014, formulată împotriva d-nei av. Chivulescu Eugenia, ca fiind neîntemeiată, d-na avocat îndeplinindu-şi obligaţiile asumate.

Cu drept de contestaţie în termen de 15 zile de la comunicare , la Consiliul Baroului Buzău, cu sediul în Buzău, B-dul Unirii, bl. 13 F-G, parter, jud. Buzău.

 

Art. 2 Serviciul secretariat va comunica prezenta decizie petentei şi d-nei av. Chivulescu Eugenia.

 

D E C A N,

Av. Tudorancea Mihail - Adrian

 
© 2018 Baroul Buzau
Webdesign: George Acu