Caută în acest site

Prima pagină
Decizia nr.8 din 08.08.2014 Imprimare E-mail
30 iunie 2015

Decizia nr.8 din 08.08.2014

  

DECANUL BAROULUI BUZĂU – AV. TUDORANCEA MIHAILADRIAN, având în vedere:

- plângerea formulată de d-na Mărginean Ioana, domiciliată în Petroşani, Str. Saturn, bl. 12, ap.11, jud. Hunedoara şi înregistrată la nr. 644/S din 28.07.2014, împotriva d-nei av. Busuioc Vasilica, prin care solicită restituirea onorariului de 500 lei pe care l-a achitat cu chitanţele nr. 819/29.04.2014 şi nr. 838/03.06.2014, pentru redactare şi susţinere acţiune ;

- punctul de vedere exprimat de d-na av. Busuioc Vasilica , înregistrat sub nr. 653 din 31.07.2014, din care reiese că a încheiat cu petenta contractul de asistenţă juridică nr. 027540 din 29.04.2014, contract reziliat unilateral de petentă .

Faţă de cele arătate mai sus

CONSTAT

Plângerea petentei nu este întemeiată , în situaţia în care rezilierea contractului se face prin exprimarea voinţei unilaterale a clientului, nu există obligaţia restituirii onorariului achitat, clientul putând fi obligat să achite întreg onorariul datorat, inclusiv cheltuielile efectuate de avocat până la data rezilierii contractului de asistenţă juridică, conform art. 147 alin. 2 din Statutul profesiei de avocat , situaţie în care şi pentru acest motiv plângerea este neîntemeiată.

 

Pe cale de consecinţă, în baza art. 74 alin. 2 şi art. 76 alin. 2 din Statutul profesiei de avocat

 

DECID :

 

Art. 1 Se respinge plângerea formulată de d-na Mărginean Ioana, domiciliată în Petroşani, Str. Saturn, bl. 12, ap.11, jud. Hunedoara şi înregistrată la nr. 644/S din 28.07.2014, ca fiind neîntemeiată.

Cu drept de contestaţie în termen de 15 zile de la comunicare , la Consiliul Baroului Buzău, cu sediul în Buzău, B-dul Unirii, bl. 13 F-G, parter, jud. Buzău.

 

Art. 2 Serviciul secretariat va comunica prezenta decizie petentei şi d-nei av. Busuioc Vasilica

 

D E C A N,

Av. Tudorancea Mihail - Adrian

 
© 2018 Baroul Buzau
Webdesign: George Acu