Caută în acest site

Prima pagină
Decizia nr.4 din 15.05.2014 Imprimare E-mail
30 iunie 2015

Decizia nr. 4 din 15.05.2014

 

DECANUL BAROULUI BUZĂU – AV. TUDORANCEA MIHAILADRIAN, având în vedere:

- plângerea formulată de d-na Zamfir Tudora, domiciliată în comuna Puieşti, jud. Buzău şi înregistrată la nr. 334/S din 28.03.2014, formulată împotriva d-lui av. Dobrescu Raul, prin care solicită ca av. Dobrescu Raul să-i restituie jumătate din onorariul achitat în cunatum de 5.000 lei în baza contractului nr. 60/2010.

- punctul de vedere exprimat de dl. av. Dobrescu Raul , înregistrat sub nr. 356 din 07.04.2014, din care reiese că în baza contractului de asistenţă juridică nr. 60/2010 a asistat pe petentă în cauza ce a făcut obiectul dosarului nr. 874/278/201, împotriva pârâtelor Cârstea Mariana şi Costache Anica - fiicele petentei, în faza de recurs, cauza având ca obiect anulare act. Arată că a fost contactat de pârâte , în încercarea acestora de a evita partajarea bunurilor comune aflate pe teritoriul comunei Puieşti, jud. Buzău şi că le-a cerut celor două doamne să îi aducă contractul de asistenţă juridică şi împuternicirea avocaţială , semnată de mama acestora. La momentul aducerii contractului de asistenţă juridică a eliberat şi chitanţa pentru suma de 5.000 lei.

Ulterior a fost contactat de una din fiicele petentei – Costache Anica, ca să o susţină la Judecătoria Braşov , dosar nr. 24246/197/2009 – partaj bunuri comune /lichidare regim patrimonial, la 6 termene consecutive, în contul aceluiaşi onorariu plătit pentru Tribunalul Buzău .

Având în vedere că , în conformitate cu dispoziţiile art. 147 alin.2 din Statutul profesiei de avocat, faptul denunţării unilaterale a contractului de asistenţă juridică de către client (petenta) nu atrage în niciun caz obligarea sa , în calitate de avocat, la restituirea onorariului de avocat, ci dimpotrivă , clientul este obligat să achite onorariu pentru serviciile prestate de avocat , precum şi cheltuielile pe care avocatul le-a efectuat în interesul clientului, consideră că şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale şi că cererea petentei de restituire a onorariului de avocat este neîntemeiată.

 

Faţă de cele arătate mai sus 

CONSTAT

 

Plângerea petentei este neîntemeiată din următoarele considerente :

- rezilierea contractului se face la iniţiativa clientului, fără ca acesta să ofere explicaţii serioase şi veridice pentru decizia adoptată;

- mai mult, în situaţia în care rezilerea contractului se face prin exprimarea voinţei unilaterale a clientului, nu există obligaţia restituirii onorariului achitat, clientul putând fi obligat să achite întreg onorariul datorat, inclusiv cheltuielile efectuate de avocat până la data rezilierii contractului de asistenţă juridică, conform art. 147 alin. 2 din Statutul profesiei de avocat

 

 

Pe cale de consecinţă, în baza art. 74 alin. 2 şi art. 76 alin. 2 din Statutul profesiei de avocat

 

 

DECID :

 

Art. 1 Se respinge plângerea formulată de d-na ZAMFIR TUDORA , domiciliată în comuna Puieşti, jud. Buzău şi înregistrată la nr. 334/S din 28.03.2014, împotriva d-lui av. Dobrescu Raul, ca fiind neîntemeiată.

Cu drept de contestaţie în termen de 15 zile de la comunicare , la Consiliul Baroului Buzău, cu sediul în Buzău, B-dul Unirii, bl. 13 F-G, parter, jud. Buzău.

 

Art. 2 Serviciul secretariat va comunica prezenta decizie petentei şi d-lui av. Dobrescu Raul.

 

D E C A N,

Av. Tudorancea Mihail - Adrian

 
© 2018 Baroul Buzau
Webdesign: George Acu