Caută în acest site

Prima pagină arrow Noutăți arrow Anunţ 4 august 2010
Anunţ 4 august 2010 Imprimare E-mail
04 august 2010

Bd. Unirii, bl.13 F-G , parter; telefon/fax  0238/720519
e-mail: Această adresă e-mail este protejată împotriva spamului, JavaScript trebuie activat pentru a putea vizualiza pagina.
http://www.baroulbuzau.ro

ANUNŢCONSILIUL BAROULUI BUZĂU, întrunit în şedinţa din 24.06.2010 , a hotărât ca soluţionarea cererilor de primire în profesie cu scutire de examen să se facă pe baza verificării cunoştinţelor solicitanţilor cu privire la organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, conform art. 21 alin.2 din Statutul profesiei de avocat.

Tematica, bibliografia şi subiectele vor fi afişate pe site-ul Baroului Buzău.


D E C A N ,
Av. Grigore Gheorghe
 
 
 
 
anexa_2_august_2010_pag1.gif
 

Subiecte de examen1. Activitatea avocatului. Activităţi fiduciare.
2. Adunarea generală a baroului. Componenţă. Competenţe. Condiţii de întrunire.
3. Asistenţa judiciară.
4. Aspecte procedurale privind modalităţile de primire în profesia de avocat.
5. Atribuţiile Consiliului UNBR.
6. Atribuţiile Preşedintelui UNBR.
7. Cabinetele individuale de avocat asociate şi grupate. Diferenţieri.
8. Comisia Permanentă a UNBR. Competenţă şi atribuţii.
9. Competenţele organelor profesiei în ceea ce priveşte anchetarea abaterilor disciplinare şi exercitarea acţiunii disciplinare.
10. Condiţiile dobândirii calităţii de avocat definitiv.
11. Condiţiile generale de înscriere în avocatură.
12. Conflictul de interese. Gestionarea acestui conflict.
13. congresul avocaţilor.
14. Consiliul baroului. Competenţă şi atribuţii.
15. Contractul de asistenţă juridică. Efecte. Încetare.
16. Contractul de formare profesională iniţială.
17. Decanul baroului. Alegerea şi competenţele decanului. Actele emise de decan în exercitarea atribuţiilor sale.
18. Deontologia relaţiilor avocaţilor cu clienţii. Iniţierea şi încetarea relaţiilor cu clientul. Conflictul de interese.
19. Deontologia relaţiilor dintre avocaţi. Cooperarea dintre avocaţii din Statele membre diferite. Corespondenţa între avocaţii din state membre ale UE diferite. 
20. Exercitarea dreptului de a pune concluzii în instanţele de judecată. Condiţii generale şi speciale.
21. Exercitarea profesiei de avocat în România de către membrul unui barou din altă ţară.
22. Formele de exercitare a profesiei de avocat.
23. Formele de exercitare a profesiei de avocat. Cabinetul individual de avocat. 
24. Independenţa, autonomia şi libertatea avocatului.
25. Interdicţii privind exercitarea profesiei de avocat.
26. Încetarea calităţii de avocat. Cazurile de încetare . Aspecte procedurale. Posibilitatea continuării exercitării profesiei.
27. Îndatoririle avocaţilor. Fapte ce constituie cazuri de concurenţă profesională neloială.
28. Judecarea acţiunii disciplinare. Căi de atac.
29. Libertatea contractuală a avocatului. Stabilirea relaţiilor de colaborare cu alţi profesionişti.
30. Modalităţi de exercitare a profesiei de avocat. Avocatul colaborator şi avocatul salarizat în interiorul profesiei. Regim juridic aplicabil. 
31. Modalităţi de exercitarea a profesiei de avocat. Avocatul titular al cabinetului individual şi avocatul asociat.
32. Modalităţi de primire în profesia de avocat. Dreptul de a solicita primirea în profesia de avocat prin prisma vârstei persoanei solicitante.
33. Modalităţi de realizare a activităţii avocatului.
34. Modalităţi de rezolvare a neînţelegerilor dintre avocaţilor. Arbitrajul.
35. Modalităţi de rezolvare a neînţelegerilor dintre avocaţilor. Medierea.
36. Nedemnităţi şi incompatibilităţi privind exercitarea profesiei de avocat.
37. Obligativitatea asigurării de răspundere profesională. Condiţii.
38. Ocrotirea prin lege a avocatului în exercitarea profesiei. Răspunderea avocatului pentru susţinerile sale în faţa organelor cu activitate jurisdicţională.
39. Onorarii . Stabilire. Împărţirea onorariului cu o persoană care nu este avocat. Onorariile pentru recomandare.
40. Onorariul. Criterii şi modalităţi de stabilire. Procedura de soluţionare a contestaţiilor şi reclamaţiilor privind onorariul. 
41. Organele de conducere ale baroului.
42. Organele de conducere ale UNBR.
43. Organizarea casei de Asigurări a Avocaţilor din România. Contribuţia avocatului la sistemul de asigurări sociale.
44. Pactul de quota litis.
45. pregătirea profesională continuă.
46. Primirea în profesie a persoanelor provenind dintr-un stat membru al UE sau al Spaţiului Economic European care sunt autorizate să-şi desfăşoare activităţile profesionale sub titlul profesional corespunzător obţinut într-un stat membru.
47. Principiile fundamentale care guvernează exercitarea profesiei de avocat.
48. Principiile şi regulile fundamentale ale exercitării profesiei de avocat.
49. Protecţia legală a profesiei de avocat. Avocatul ca subiect pasiv al infracţiunii. Avocatul ca subiect activ al tragerii la răspundere penală.
50. Publicitatea formelor de exercitare a profesiei de avocat.
51. Răspunderea disciplinară a avocaţilor. Organizarea şi funcţionarea instanţelor disciplinare.
52. Răspunderea disciplinară a avocaţilor. Reguli de procedură în acţiunea disciplinară.
53. Regimul juridic al secretului profesional.
54. Relaţiile dintre avocat şi client. Conflict de interese.
55. Relaţiile dintre avocaţi cu clienţii cu privire la fondurile clienţilor.
56. Sancţiuni disciplinare. Aplicarea şi executarea acestora.
57. Secretul profesional. Confidenţialitatea. Diferenţieri.
58. Societatea civilă de avocaţi. Constituire. Funcţionare.
59. Societatea civilă profesională cu răspundere limitată. Constituire. Dobândirea personalităţii juridice. Funcţionare.
60. Stagiul profesional . Durata stagiului. Obligativitatea susţinerii examenului de definitivat.
61. Structura organizatorică a profesiei de avocat. Organele profesiei.
62. Suspendarea calităţii de avocat. Cazurile de suspendare . procedura incidentă în cazul suspendării exerciţiului dreptului de a profesa avocatura.
63. Tabloul avocaţilor. Criterii de întocmire. Conţinut. Condiţiile înscrierii, reînscrierii., menţinerii şi radierii din tabloul anual. 
64. Transferul într-un alt barou. Condiţii şi aspecte procedurale. 

 
 
© 2018 Baroul Buzau
Webdesign: George Acu