Caută în acest site

Prima pagină
Anunț AGO 2016 Imprimare E-mail
23 februarie 2016

STIMAŢI COLEGI,Consiliul Baroului Buzău convoacă Adunarea Generală Ordinară a avocaţilor, pentru data de 26.02.2016, orele 14,30, în Sala de conferinţe a Hotelului Pietroasa, cu următoarea ordine de zi :
1. Raportul de activitate al Consiliului Baroului Buzău  şi al Consiliului de Administraţie al CAA Filiala Buzău pentru anul 2015.
2. Raportul Comisiilor de Cenzori ale Baroului Buzău şi CAA Filiala Buzău pentru anul 2015. 
3. Aprobarea Bugetelor de venituri şi cheltuieli pentru Baroul Buzău şi CAA Filiala Buzău ,  pentru anul 2016.
4. Desemnarea delegaţilor Baroului Buzău la Congresul avocaţilor din România – martie  2016.
5. Alegerea membrilor Consiliului de Administraţie al CAA Filiala Buzău( 3 membri) şi a membrilor supleanţi .
6. Discutarea propunerii  de stabilire a unor onorarii minimale pentru activitățile avocațiale.
7. Discutarea colaborării cu instanțele de judecată și măsurile necesare pentru îmbunătățirea acestei colaborări.
8. Diverse.

În cazul în care Adunarea Generală Ordinară  nu va putea avea loc la data şi ora stabilită , următoarea Adunare Generală Ordinară  va fi pe 11.03.2016, orele 14,30 în Sala de conferinţe a Hotelului Pietroasa, cu aceeaşi ordine de zi.
Materialele pentru Adunarea Generală vor fi vizualizate pe site-ul Baroului Buzău la o dată care va fi anunţată ulterior, în momentul finalizării acestora.


DECAN,
Av. Tudorancea Mihail – Adrian
 
© 2018 Baroul Buzau
Webdesign: George Acu