Caută în acest site

Prima pagină arrow Noutăți arrow Anunţ primire în profesie ca avocat stagiar
Anunţ primire în profesie ca avocat stagiar Imprimare E-mail
28 iulie 2011

Bd. Unirii, bl.13 F-G , parter; telefon/fax  0238/720519
e-mail : Această adresă e-mail este protejată împotriva spamului, JavaScript trebuie activat pentru a putea vizualiza pagina.
http //w.w.w.baroulbuzau.ro

ANUNŢ

 


BAROUL BUZĂU anunţă organizarea examenului de primire în profesie ca avocat stagiar şi pentru persoanele care au susţinut examenul de definitivat în alte profesii juridice,  începând cu data de 07.10.2011, prin susţinerea de probe scrise (grilă şi sinteză) la următoarele materii: organizarea şi exercitarea profesiei de avocat; drept civil; drept procesual civil; drept penal şi drept procesual penal.

Cererea de înscriere se va depune, la secretariatul Baroului Buzău în perioada 22.08.2011 – 12.09.2011, in două exemplare  şi va fi însoţită de următoarele acte:

- cerere tip (de la secretariat)
- certificatul de naştere, în copie certificată pentru conformitate 
- actul de identitate, în copie
- diploma de licenţă in copie legalizată  sau adeverinţă provizorie, în copie certificată ; în cazul în care diploma de licenţă s-a obţinut după anul 1995, se va depune şi copia legalizată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită  ;
- dovada de plată a taxei de înscriere la examen , în original ;
- certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii;
- certificatul privind starea de sănătate a candidatului , incluzând şi o evaluarea psihiatrică , eliberat de  Policlinica Municipală Buzău;
- certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calităţii de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie;
- declaraţie că în cazul în care va fi declarat admis,  înţelege că nu  se poate înscrie într-un alt barou şi că va urma cursurile INPPA.
 
Taxa de înscriere este de 800 lei  plus 50 lei taxă de secretariat  şi se achită la secretariatul baroului , la depunerea dosarului, ocazie cu care candidatul primeşte tematica şi bibliografia  .
 
După depunerea dosarului, candidaţii vor urmări la avizierul Baroului Buzău informaţiile actualizate despre desfăşurarea examenului. 

DECAN,
Av. Grigore Gheorghe

 

 
© 2018 Baroul Buzau
Webdesign: George Acu