Caută în acest site

Prima pagină arrow Noutăți arrow Știri arrow Decizia nr. 6 din 12 oct 2011
Decizia nr. 6 din 12 oct 2011 Imprimare E-mail
21 octombrie 2011

D E C I Z I A      NR.  6  din   12.09.2011

 

 

DECANUL BAROULUI BUZĂU - AV. TUDORANCEA MIHAIL - ADRIAN

 

Având în vedere:

- cererea formulată de Voicu Vasilica ,  domiciliată în comuna Glodeanu-Siliştea, jud. Buzău  şi înregistrată la nr. 7/S/2011 din 29.08.2011,  prin care  solicită luarea de măsuri împotriva d-lui av. Tibişoiu Dumitru Daniel , pe care l-a angajat ca apărător într-o cauză de grăniţuire care a făcut obiectul dosarului nr. 1365/282/2007 la Judecătoria Pogoanele şi căruia i-a plătit suma de 2.500 lei . Consideră că întrucât dl. avocat nu şi-a îndeplinit obligaţiile de apărător să fie obligat să-i restituie onorariul achitat.

- punctul de vedere exprimat  de dl. av. Tibişoiu Dumitru Daniel care arată că petenta l-a angajat în două cauze şi anume dosarul nr. 1365/2007 şi 1460/2010, onorariul fiind achitat pentru ambele cauze; consideră că a depus toate diligenţele necesare pentru realizarea serviciului profesional pentru care a fost angajat; a respectat întocmai limitele şi durata mandatului încredinţat, a acţionat cu bună credinţă şi profesionalism , a administrata afacerile încredinţate în interesul exclusiv al clientei ; a informat corect şi cu promptitudine clienta cu privire la mandatul fiduciar şi a rezultatelor obţinute. Consideră plângerea lipsită de interes şi tendenţioasă.

 

          Faţă de cele arătate mai sus

 

CONSTAT

         

                  

          Analizând actele dosarului, rezultă că petenta Voicu Vasilica este nemulţumită de soluţia pronunţată în cauză, respectiv în dosarul nr. 1365/282/2007 al  Judecătoriei Pogoanele. Dl. avocat Tibişoiu Dumitru Daniel a făcut dovada că s-a prezentat la dosarul cauzei, participând inclusiv la faza de executare silită.

          Având în vedere că obligaţiile asumate de avocat faţă de clientul său sunt obligaţii de diligenţă şi nu de rezultat şi ţinând cont de modul în care a fost formulată contestaţia de către d-na Voicu Vasilica, rezultă că această contestaţie este nefondată.

 

          În baza art. 74 alin. 2 şi art. 76 alin. 2 din Statutul profesiei de avocat

 

DECID :

 

Art. 1          - Se respinge ca nefondată contestaţia  formulată de Voicu Vasilica ,  domiciliată în comuna Glodeanu-Siliştea, jud. Buzău  şi înregistrată la nr. 7/S/2011 din 29.08.2011, împotriva d-lui av. Tibişoiu Dumitru Daniel, ca fiind neîntemeiată.

 

Art. 2          - Cu drept de contestaţie în termen de 15 zile de la comunicare , la Consiliul Baroului Buzău , cu sediul în mun. Buzău , Str. Unirii, Bl. 13 F-G , parter. jud. Buzău.

 

 

Art. 3          - Decizia se va comunica   petentei  şi d-lui av. Tibişoiu Dumitru Daniel, de către serviciul secretariat.

 

 

D E C A N,

                              Av. Tudorancea  Mihail - Adrian

 
© 2018 Baroul Buzau
Webdesign: George Acu