Caută în acest site

Prima pagină arrow Noutăți arrow Decizia nr. 11 din 7 oct 2011
Decizia nr. 11 din 7 oct 2011 Imprimare E-mail
21 octombrie 2011

D E C I Z I A      NR.  11  din   07.10.2011

 

 

DECANUL BAROULUI BUZĂU - AV. TUDORANCEA MIHAIL - ADRIAN

 

Având în vedere:

- plîngerea formulată de d-na Baiacof Stela,  domiciliată în Buzău, Str. Prutului, nr. 10, jud. Buzău  şi înregistrată la nr. 9/S/2011 din 27.09.2011,  formulată împotriva d-lor av. Ciob Dragoş Mihai şi av. Ghindeanu Mihai Valentin , despre care afirmă că : „în urma sentinţei pronunţată de Curtea de Apel Galaţi , au profitat de momentul meu de rătăcire şi au luat un onorariu de 600 milioane lei , pe care i-au ridicat singuri de la Fondul de Protecţie a Victimelor Străzii"

- punctele de vedere exprimate de av. Ciob Dragoş Mihai şi av. Ghindeanu Mihai Valentin , care arată că la data încheierii contractelor de asistenţă juridică, petenta nu a ridicat nicio pretenţie sau obiecţie asupra cuantumului onorariului stabilit. Singurul motiv al acestei plîngeri pare a fi cuantumul aparent exagerat al onorariului şi lipsa veniturilor numitei Baiacof Stela. De asemenea, se specifică, în punctele de vedere, că plîngerea a fost formulată la aproximativ 2 săptămâni de la data încasării despăgubirilor şi că are un caracter tendenţios şi denigrator.

 

          Faţă de cele arătate mai sus

 

CONSTAT

 

          Prin plîngerea formulată de d-na. Baiacof Stela, se referă, în esenţă, la faptul că onorariul de succes este excesiv de mare faţă de munca prestată de către cei doi avocaţi angajaţi în cauză. Din explicaţiile date de către av. Ciob Dragoş Mihai şi av. Ghindeanu Mihai Valentin, precum şi din documentele anexate, rezultă o situaţie contrară. Aceşti au perceput un onorariu simbolic ca onorariu fix, suportînd inclusiv cheltuieli personale, pe care clienta nu le-a restituit (transport, etc.), deplasîndu-se atît pentru faza de urmărire penală, cît şi pentru susţinerea cauzei la instanţe de pe teritoriul altor judeţe.  D-na Baiacof Stela a semnat şi procuri în sensul celor înscrise în contractele de asistenţă juridică şi referitoare la modul de soluţionare a tuturor eventualelor chestiuni adiacente rezultînd din contractele de asistenţă juridică, situaţie în care este total nefondată afirmaţia că cei doi avocaţi ar fi profitat de un "moment de rătăcire" din partea petentei.

          Conform actelor prezentate, cei doi avocaţi au dat curs regulilor înscrise în art. 110, şi urm. din Statutul profesiei de avocat, depunînd toate diligenţele pentru rezolvarea favorabilă şi legală a cauzei care le-a fost încredinţată, cu menţiunea că nici petenta nu se plînge de acest aspect.

          De asemenea, onorariile au fost stabilite in conformitate cu prevederile şi criteriile art. 127, şi urm. din Statutul profesiei de avocat, prin liberul acord de voinţă al părţilor, cu menţiunea că, în conformitate cu prevederile art,. 129, al. 1, din Statutul profesiei de avocat au stabilit şi un onorariu de succes, în măsura în care în art. 129, al. 6, din Statutul profesiei de avocat se prevede că onorariul de succes nu poate fi cenzurat şi poate fi convenit împreună cu onorariul fix sau orar conform convenţiei părţilor. Din analiza actelor şi lucrărilor dosarului, rezultă că au fost respectate toate prevederile legale în materie şi că plîngerea petentei Baiacof Stela este neîntemeiată.

         

         

În baza art. 74 alin. 2 şi art. 76 alin. 2 din Statutul profesiei de avocat

 

DECID :

 

Art. 1          Se respinge plîngerea  formulată  de d-na BAIACOF STELA,  domiciliată în Buzău, Str. Prutului, nr. 10, jud. Buzău şi înregistrată la nr. 9/S/2011 din 27.09.2011,  formulată împotriva av. Ciob Dragoş Mihai şi av. Ghindeanu Mihai Valentin, ca fiind neîntemeiată.

 

Cu drept de contestaţie în termen de 15 zile de la comunicare , la Consiliul Baroului Buzău , cu sediul în Buzău , B-dul Unirii, Bl. 13 F-G , parter.

 

Art. 2           Serviciul secretariat va comunica prezenta decizie petentei şi d-lor av. Ciob Dragoş Mihai şi av. Ghindeanu Mihai Valentin.

 

 

D E C A N,

                              Av. Tudorancea  Mihail - Adrian

 
© 2018 Baroul Buzau
Webdesign: George Acu