Caută în acest site

Prima pagină arrow Noutăți arrow Știri arrow Decizia nr. 8 din 21 sep 2011
Decizia nr. 8 din 21 sep 2011 Imprimare E-mail
21 octombrie 2011

D E C I Z I A      NR.  8  din   21.09.2011

 

DECANUL BAROULUI BUZĂU - AV. TUDORANCEA MIHAIL - ADRIAN

 

Având în vedere:

- cererea formulată de Răduca Cristin,  domiciliat în cartier Bâsca Rozaliei, oraş Nehoiu, jud. Buzău  şi înregistrată la nr. 8/S/2011 din 09.09.2011,  formulată împotriva av. Vlad Viorel  pentru săvârşirea faptei prevăzute de art. 205-207 din Codul penal.

- punctul de vedere exprimat  de dl. av. Vlad Viorel, care arată că a susţinut cauza clientului său, îndeplinindu-şi mandatul încredinţat de acesta prin contractul de asistenţă juridică nr. 5311 din  28.03.2011

 

          Faţă de cele arătate mai sus

 

CONSTAT

 

Având în vedere actele dosarului, rezultă că petentul Răduca Cristin este nemulţumit de modul în care a fost redactată întâmpinarea depusă în dosarul nr. 3/277/2011 al Judecătoriei Pătârlagele, întâmpinare redactată pentru pârâtul Vlad Georgian, de către av. Vlad Viorel.

          Dl. av. Vlad Viorel a explicat faptul că nu a făcut decât să redea punctul de vedere al clientului său, fără a avea intenţia ca personal să aducă o atingere onoarei sau demnităţii petentului.

          Având în vedere prevederile art. 39 al. 7 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, se consideră că nu au fost depăşite limitele mandatului încredinţat de către client d-lui av. Vlad Viorel, situaţie în care rezultă că plângerea formulată de către petentul Răduca Cristin este neîntemeiată.

  

         

În baza art. 74 alin. 2 şi art. 76 alin. 2 din Statutul profesiei de avocat

 

DECID :

 

Art. 1          Se respinge contestaţia  formulată de de Răduca Cristin,  domiciliat în cartier Bâsca Rozaliei, oraş Nehoiu, jud. Buzău  şi înregistrată la nr. 8/S/2011 din 09.09.2011,  formulată împotriva av. Vlad Viorel, ca fiind neîntemeiată.

 

Cu drept de contestaţie în termen de 15 zile de la comunicare , la Consiliul Baroului Buzău , cu sediul în Buzău , B-dul Unirii, Bl. 13 F-G , parter.

 

 

Art. 2           Serviciul secretariat  va comunica prezenta decizie petentului şi d-lui av. Vlad Viorel.

 

 

D E C A N,

                              Av. Tudorancea  Mihail - Adrian

 
© 2018 Baroul Buzau
Webdesign: George Acu