Caută în acest site

Prima pagină arrow Noutăți arrow Știri arrow Convocator şedinţă 26 oct 2011
Convocator şedinţă 26 oct 2011 Imprimare E-mail
26 octombrie 2011

C O N V O C A T O R 


          În baza art. 58 lit. b din Legea nr.51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat , decanul baroului convoacă şedinţa Consiliului Baroului Buzău, pentru data de 26.10.2011, orele 15,00.
 

          ORDINEA DE ZI este următoarea:
 
1.  Discutarea propunerii d-nei av. Roxana Constantinescu privind editarea unei monografii referitoare la Baroul Buzău. Invitaţi : dl. av. Culicovschi Gheorghe şi dl. prof. Nicolescu Valeriu.

2. Discutarea modului de organizare a vizitei care urmează a fi efectuată de către colegii belgieni în perioada 04 - 07.11.2011.

3. Aprobarea tabloului avocaţilor înscrişi în cadrul Serviciului de Asistenţă Juridică.

4. Prezentarea propunerilor de Regulament privind organizare şi funcţionare a S.A.J. de către domnii av. Săvulescu Ioan şi Popa Daniel, în vederea supunerii acestor proiecte dezbaterii publice în cadrul Baroului Buzău.

5. Discutarea nerespectării dispoziţiilor Consiliului Baroului Buzău de către av. Popa Daniel şi av. Săvulescu Ioan, avînd în vedere că acestea se constituie în abatere disciplinară.

6. Discutarea plîngerii formulate împotriva dl. av. Dincă Ionel.

7. Discutarea unui Regulament de organizare şi funcţionare a Consiliului Baroului Buzău.

8. Discutarea modalităţii de realizare a propunerii formulate de către d-na av. Roxana Constantinescu privind trimiterea de felicitări cu ocazia zilelor de naştere sau onomastice către avocaţii din cadrul Baroului Buzău

9. Discutarea modului de organizare a unei pregătiri profesionale privind noul Cod Civil şi achiziţionarea unor materiale documentare, legate de acest subiect, în vederea postării lor pe site-ul Baroului Buzău.

10.  Discutarea ofertelor privind arendarea terenului deţinut de către Baroul Buzău, reorganizarea site-lui Baroului Buzău, selecţionarea ofertelor privind achiziţionarea unui mobilier destinat avocaţilor pentru sălile de judecată şi privind înlocuirea pardoselii ( parchet) în camerele destinate secretariatului, contabilităţii şi decanatului.

11. Discutarea solicitării colegilor din SAJ Pogoanele privind confecţionarea de mobilier.

12. Diverse.

 

Membrii Consiliului  vor putea studia documentele pentru şedinţă existente în mapele personale sau în mapa privind şedinţa Consiliului, iar orice avocat din cadrul Baroului Buzău poate fi prezent la lucrările şedinţei Consiliului Baroului Buzău .

  

CONSILIUL  BAROULUI  BUZĂU

 

   DECAN :          av. Tudorancea Mihail Adrian    ____________

   PRODECAN :  av. Buharu Carmen                   ____________

 

CONSILIERI :     av. Bădulescu Dorin Valeriu      ____________

                            av. Constantinescu Roxana      ____________

                            av. Cucuruzac Marcel               ____________

                            av. Grigore Gheorghe               ____________

                            av. Popa Daniel                        ____________

                            av. Poteraş Lucica Mihaela      ____________

                            av. Săvulescu Ion                     ____________

                            av. Vergu Silviu                        ____________

                            av. Zaharia Aurel                      ____________
 
© 2018 Baroul Buzau
Webdesign: George Acu