Caută în acest site

Prima pagină arrow Noutăți arrow Convocator şedinţă consiliu 2 nov 2011
Convocator şedinţă consiliu 2 nov 2011 Imprimare E-mail
03 noiembrie 2011

  C O N V O C A T O R

 

În baza art. 58 lit. b din Legea nr.51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat , decanul baroului convoacă şedinţa Consiliului Baroului Buzău, pentru data de   02.11. 2011, orele 15,00 .

 

ORDINEA DE ZI este următoarea :

 

1. Stabilirea de măsuri referitoare la vizita colegilor belgieni, care se va desfăşura în perioada 04.11.2011 - 07.11.2011. La dezbaterea acestui punct de pe ordinea de zi vor fi invitaţi d-na av. Zoe Mănăilă, d-ra av. Irina Grigore, dl av. Oniţă  Codruţ.

2. Stabilirea unui consilier pentru efectuarea cercetării disciplinare prealabile, privind pe d-na av. Zaharia Viorica, conform art. 278, al. 1 din Statutul profesiei de avocat.

3. Identificarea atribuţiilor care urmează să fie repartizate către membrii Consiliului Baroului Buzău.

4. Discutarea problemelor privind relaţiile cu instanţele de judecată şi identificarea unor căi pentru îmbunătăţirea acestor relaţii.

5. Discutarea notei de propuneri făcute de către d-na av. Constantinescu Roxana-Mihaela, anexată prezentei.

6. Analizarea sesizării primite din partea Casei de Asigurări a Avocaţilor - Filiala Buzău, privind lista avocaţilor restanţieri la plata contribuţiilor profesionale, cu propunerea suspendării din profesie, conform dispoziţiilor art. 28, lit. c din Legea nr. 51/1995, art. 49, lit. c din Statutul profesiei de avocat, prin raportare la art. 28 din Statutul C.A.A., privind pe avocaţii Cucuruzac Carmen Cecilia, Cucuruzac Marcel, Grigore Daniel Octavian, Negoiţă Nicolae, Oniţă Codruţ, Scocioran Marius Ion şi Scornici Vincenţiu Iulian.

7. Soluţionarea plângerii formulată de Tache Pompilia împotriva d-lui av. Sănescu Constantin.

8. Diverse.

 

 

Membrii Consiliului  vor putea studia documentele pentru şedinţă existente în mapele personale sau în mapa privind şedinţa Consiliului, iar orice avocat din cadrul Baroului Buzău poate fi prezent la lucrările şedinţei Consiliului Baroului Buzău .

 

 

CONSILIUL  BAROULUI  BUZĂU

 

   DECAN :          av. Tudorancea Mihail Adrian    ____________

   PRODECAN :   av. Buharu Carmen                   ____________

 

CONSILIERI :      av. Bădulescu Dorin Valeriu      ____________

                            av. Constantinescu Roxana      ____________

                            av. Cucuruzac Marcel               ____________

                            av. Grigore Gheorghe               ____________

                            av. Popa Daniel                        ____________

                            av. Poteraş Lucica Mihaela      ____________

                            av. Săvulescu Ion                     ____________

                            av. Vergu Silviu                        ____________

                            av. Zaharia Aurel                      ____________

 

INVITAŢI :           av. Mănăilă Maria                      ___________

                            Av. Grigore Irina                        ___________

                            Av. Oniţă Codruţ                        ___________

 

 
© 2018 Baroul Buzau
Webdesign: George Acu