Decizia nr.10 din 15.10.2014
30 iunie 2015

Decizia nr.10 din 15.10.2014

 

DECANUL BAROULUI BUZĂU – AV. TUDORANCEA MIHAILADRIAN, având în vedere:

- plângerea formulată de dl. Apostol Felix, domiciliat în Buzău, Bd. Unirii, bl. G2, ap.113, jud. Buzău şi înregistrată la nr. 801/S/2014 din 01.10.2014, împotriva d-lui av. Şerban Florin, prin care solicită să-i restituie suma de 700 lei achitată cu titlu de onorariu avocat

- punctul de vedere exprimat de dl. av. Şerban Florin, înregistrat la nr. 844 din 10.10.2014, din care reiese că nu este de acord cu restituirea onorariului întrucât şi-a respectat toate clauzele contractuale, iar faptul că petentul s-a împăcat cu partea chemată în judecată nu este un motiv de reziliere a contractului şi restituire a onorariului

Faţă de cele arătate mai sus

 

CONSTAT

Dl. av. Şerban Florin şi-a îndeplinit corect obligaţiile asumate prin contractul de asistenţă juridică . Mai mult, în situaţia în care rezilierea contractului se face prin exprimarea voinţei unilaterale a clientului, nu există obligaţia restituirii onorariului achitat, clientul putând fi obligat să achite întreg onorariul datorat, inclusiv cheltuielile efectuate de avocat până la data rezilierii contractului de asistenţă juridică, conform art. 147 alin. 2 din Statutul profesiei de avocat

 

Pe cale de consecinţă, în baza art. 74 alin. 2 şi art. 76 alin. 2 din Statutul profesiei de avocat

 

DECID :

 

Art. 1 Se respinge plângerea formulată de dl. Apostol Felix, domiciliat în Buzău, Bd. Unirii, bl. G2, ap.113, jud. Buzău şi înregistrată la nr. 801/S/2014 din 01.10.2014, împotriva d-lui av. Şerban Florin, ca fiind neîntemeiată, dl. avocat îndeplinindu-şi obligaţiile asumate.

 

 

Cu drept de contestaţie în termen de 15 zile de la comunicare , la Consiliul Baroului Buzău, cu sediul în Buzău, B-dul Unirii, bl. 13 F-G, parter, jud. Buzău.

 

Art. 2 Serviciul secretariat va comunica prezenta decizie petentului şi d-lui av. Şerban Florin.

 

 

D E C A N,

Av. Tudorancea Mihail - Adrian