Decizia nr.1 din 13.01.2014
30 iunie 2015

Decizia nr.1 din 13.01.2014

 

DECANUL BAROULUI BUZĂU – AV. TUDORANCEA MIHAILADRIAN, având în vedere:

- plângerea formulată de d-na Gheorghe Elena, domiciliată în Bucureşti, Str. Radu Popescu, nr. 17, bl. 24A, sc.2, et.8, ap.69, sector 1 şi înregistrată la nr. 1062/S din 30.10.2013, formulată împotriva d-nei av. Dobre Adriana, prin care solicită restituirea onorariului şi a sumelor înaintate cu titlu de cheltuieli ;

- punctul de vedere exprimat de d-na av. Dobre Adriana , înregistrat sub nr. 1207 din 12.12.2013, din care reiese că a încheiat un contract de asistenţă judiciară cu petenta în vederea susţinerii unei cauze de succesiune. Mai arată că deşi avea cerere de amânare în dosar, instanţa a dispus suspendarea cauzei până la îndeplinirea obligaţiei de a depune la dosar toate înscrisurile solicitate pentru continuarea procesului. A reuşit să intre în posesia încrisurilor solicitate de instaţă şi cauza va fi repusă pe rol. În privinţa onorariului arată că va face dovada tututor cheltuielilor

Faţă de cele arătate mai sus

 

CONSTAT

Plângerea petentei nu este dovedită, deoarece nu a depus niciun act care să susţină afirmaţiile sale şi, având în vedere şi explicaţiile oferite d-na avocat Dobre Adriana , în sensul că litigiul în care a fost angajată se află pe rol, iar petenta era obligată să aducă documentele solicitate de instanţă pentru continuarea judecăţii . Se consideră că plângerea este nedovedită. Mai mult, în situaţia în care rezilierea contractului se face prin exprimarea voinţei unilaterale a clientului, nu există obligaţia restituirii onorariului achitat, clientul putând fi obligat să achite întreg onorariul datorat, inclusiv cheltuielile efectuate de avocat până la data rezilierii contractului de asistenţă juridică, conform art. 147 alin. 2 din Statutul profesiei de avocat , situaţie în care şi pentru acest motiv plângerea este neîntemeiată.

 

Pe cale de consecinţă, în baza art. 74 alin. 2 şi art. 76 alin. 2 din Statutul profesiei de avocat

DECID :

 

Art. 1 Se respinge plângerea formulată de d-na Gheorghe Elena, domiciliată în Bucureşti, Str. Radu Popescu, nr. 17, bl. 24 A, sc.2, et.8, ap.69, sector 1, formulată împotriva d-nei av. Dobre Adriana, ca fiind nedovedită şi neîntemeiată.

Cu drept de contestaţie în termen de 15 zile de la comunicare , la Consiliul Baroului Buzău, cu sediul în Buzău, B-dul Unirii, bl. 13 F-G, parter, jud. Buzău.

 

Art. 2 Serviciul secretariat va comunica prezenta decizie petentei şi d-nei av. Dobre Adriana.

 

D E C A N,

Av. Tudorancea Mihail - Adrian