Anunț convocare Adunarea Generală a Avocaţilor pentru data de 02 sep 2015
24 iulie 2015

Anunț 

 

Consiliul Baroului Buzău convoacă Adunarea Generală a Avocaţilor pentru data de 02.09.2015, orele 15:00, în Sala de Conferinţe a Hotelului Pietroasa Buzău, cu următoarea ordine de zi :

1.   Alegerea organelor de conducere ale Baroului Buzău.

2.   Diverse .